Журнал "Мир упаковки"

  • Адреса:
    вул. Кутузова, 18/7, оф. 612, м. Київ, 01133, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 294-74-01, 296-13-45, 296-36-54
  • Веб-сайт:
    http://www.packaging.kiev.ua   
Головний редактор - Кокін Геннадій Вікторович

Журнал "Мир упаковки" - спеціалізоване рекламно-інформаційне видання (бізнес-організатор), присвячене ринку упакування. Видається з 1998 року. Журнал виходить 6 разів на рік обсягом 64 повноколірні сторінки форматом А4, тираж - 3500 примірників. Додатком до кожного номера журналу є "Прайс-листи" форматом А5, тираж - 5000 примірників.

Розповсюджується в усіх областях України і за її межами за передплатою, на всіх спеціалізованих виставках.

Видавець бізнес-організатора для виробників і споживачів упакування - РІА "Марко Пак".


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства