Інститут охорони здоров'я дітей та пiдлiткiв АМН України

  • Адреса:
    просп. П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, 52 а, м. Харків, 61153, Україна
  • Телефон:
    +38(0572) 62-31-27, 62-41-17, 62-50-19, 62-60-12, 62-71-70
  • Веб-сайт:
    http://iozdp.org.ua   
Директор - Коренєв Микола Михайлович

Інститут охорони здоров'я дітей та пiдлiткiв АМН України був органiзований у жовтнi 1922 р. у м. Харковi як перший Український державний інститут охорони материнства i дитинства (Наказ Народного Комісаріату охорони здоров'я України № 174 від 28.10.1922). В 1965 р. заклад було реорганізовано у Харківський НДI охорони здоров'я дiтей i підлітків ім. Н.К. Крупської МОЗ України. З цього перiоду Інститут є провідною науково-дослідною установою в Україні, яка координує наукові дослідження щодо проблеми "Охорона здоров'я дітей шкільного віку та підлітків", готує кадри вищої кваліфікації, видає методично-інформаційні матеріали для впровадження в практику, проводить науково-практичні конференції і наукові симпозіуми з актуальних питань охорони здоров'я дітей та підлітків, забезпечує надання висококваліфікованої лікувально-консультативної допомоги дитячому та підлітковому населенню.

Основними напрямками науково-дослідної роботи Інституту в сучасний період є:
- визначення закономірностей формування здоров'я школярів України, факторів середовища і спадкових факторів, що його зумовлюють; розробка систем моніторингу;
- визначення нейрогормональних та імунних механізмів забезпечення розвитку дитячого організму та формування патології пубертатного періоду;
- розробка нових методів профілактики, діагностики, прогнозу перебігу та лікування хвороб серцево-судинної, травної, ендокринної систем, сполучної тканини, психічних розладів у підлітковому віці;
- медико-психологічна реабілітація дітей та підлітків з найбільш тяжкою соматичною патологією та порушеннями психічного розвитку, профілактика інвалідності;
- наукове обґрунтування найбільш ефективних форм медичного забезпечення дітей та підлітків України, в тому числі з груп високого соціального ризику.

В інституті в різні часи працювали відомі науковці та організатори охорони здоров'я України, серед яких перший директор Інституту проф. С.М. Ямпольський; доктор мед. наук, професор, Заслужений діяч науки Української РСР О.І. Корнілова, яка очолювала інститут 34 роки (1952 -1986 рр.); доктор мед. наук, професор, Академік НАН України В.І. Грищенко, професори М.І. Олєвський, М.Л. Кошкін, Л.М. Мерков, С.Я. Шаферштейн, В.І. Константинов, В.О. Сарана, Р.С. Мірсагатова, В.Я. Гайдай, Л.Я. Стулій, Н.А. Дмитрова, Е.З. Юсфіна, Т.Г. Софієнко, А.П. Лагунова.

За час існування в Інституті сформувалися відомі наукові школи: "Артеріальна гіпертензія та провісники атеросклерозу у дітей та підлітків"; "Ревматологія дитячого і підліткового віку"; "Дитяча та підліткова гінекологія"; "Дитяча і підліткова ендокринологія"; "Гігієна дітей та підлітків", "Радіаційна педіатрія".

Інститут забезпечує наукове супроводження Державних та комплексних програм "Діти України", "Здоров'я нації", "Репродуктивне здоров'я 2001-2005", "Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні".

Сьогодні в Інституті працює 70 наукових співробітників, 52 лікарі, серед яких два мають почесні звання Заслуженого діяча науки та техніки України, 4 - Заслуженого лікаря України, 2 - Заслуженого працівника охорони здоров'я України, 12 докторів і 48 кандидатів медичних наук, 59 фахівців мають вищу та першу кваліфікаційні категорії.

Інститут є клінічною базою кафедр педіатрії, акушерства і гінекології (завідувач - професор М.М. Коренєв), факультету фундаментальної медицини Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна, кафедр підліткової медицини (завідувач - професор Л.К.Пархоменко), клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я (завідувач - професор О.Ю.Майоров) Харківської медичної академії післядипломної освіти.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства