Карпатський університет імені Августина Волошина

  • Адреса:
    пл. Театральна, 5-7, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна
  • Телефон:
    +38(0312) 61-28-01, 61-29-45
  • Веб-сайт:
    http://www.kau.com.ua   
Ректор - доктор філософії, кандидат юридичних наук, професор-протоієрей Бедь Віктор Васильович

Корпоративна система: Духовно-навчально-науковий комплекс "Карпатський університет імені Августина Волошина - Ужгородська Українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія", який з квітня 2006 року здійснює освітню діяльність як добровільне об'єднання юридично визначених Карпатського університету імені Августина Волошина (КаУ) та Ужгородської Української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія (УУБА).
Основні напрями діяльності:
- підготовка за договірними зобов'язаннями та визначеним моніторингом висококваліфікованих фахівців у галузях філософії, релігієзнавства, богослов'я, теології, економіки, права, психології, мови і літератури (англійської, німецької), комп'ютерних наук;
- утвердження християнської моралі;
- розвиток духовної культури;
- підготовка у Карпатському університеті імені Августина Волошина фахівців з вищою освітою за визначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодший спеціаліст, бакалавр, у перспективі - магістр), галузями знань 0203 "Гуманітарні науки", 0304 "Право", 0305 "Економіка і підприємництво", 0301 "Соціально-політичні науки", 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка", напрямами 6.020301 "Філософія", 6.020303 "Філологія" (англійська, німецька), 6.030402 "Правознавство", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030102 "Психологія", 6.050103 "Програмна інженерія" (відповідними спеціальностями, спеціалізаціями);
- підготовка в Ужгородській Українській богословській академії імені святих Кирила і Мефодія фахівців з вищою духовною освітою за визначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, магістр), спеціальностями "Богослов'я" (спеціалізації "Священнослужитель", "Християнський місіонер"), "Теологія" (спеціалізації "Християнський педагог", "Християнський соціальний працівник"), "Церковне музичне мистецтво" (спеціалізація "Регент церковного хору"), "Правознавство" (спеціалізація "Державне та канонічне право");
- підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;
- науково-дослідна робота;
- підготовка громадян України до вступу у ВНЗ;
- надання освітніх послуг у КаУ у сфері загальної середньої освіти ІІІ-го ступеня;
- культурно-освітня, науково-методична, виробнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна, місіонерська діяльність;
- здійснення міжнародного співробітництва;
- здійснення іншої діяльності відповідно до чинного законодавства України.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства