Київський університет імені Бориса Грінченка

  • Адреса:
    вул. Тимошенко, 13 б, м. Київ, 02152, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 272-19-02
  • Веб-сайт:
    http://kubg.edu.ua   
Ректор - Віктор Олександрович Огнев'юк

Вищий навчальний, науковий і методичний заклад ІV рівня акредитації, що здійснює фахове удосконалення педагогічних і керівних працівників різних напрямків і спеціальностей, веде підготовку педагогічних кадрів на 5 факультетах за 10 спеціальностями і спеціалізаціями, розробляє і впроваджує теорії та методики навчання і виховання в галузі загальної середньої і вищої освіти, психолого-педагогічних основ освіти дорослих.

Факультети і спеціальності:
Інститут суспільства:
- Інформатика
- Фінанси і кредит
- Менеджмент
- Історія
- Математика
- Міжнародна інформація
- Країнознавство
- Філософія
- Правознавство

Інститут людини:
- Психологія
- Практична психологія
- Соціальна педагогіка
- Соціальна робота
- Корекційна освіта (логопедія)

Інститут мистецтв:
- Музичне мистецтво
- Образотворче мистецтво
- Дизайн

Гуманітарний інститут:
- Філологія. Українська мова і література
- Філологія. Мова і література (іноземна) (англійська)
- Філологія. Мова і література (іноземна) (німецька)
- Філологія. Мова і література (іноземна) (іспанська)
- Філологія. Мова і література (іноземна) (італійська)
- Філологія. Мова і література (іноземна) (французька)
- Філологія. Мова і література (іноземна) (японська)
- Філологія. Мова і література (іноземна) (китайська)
- Філологія (переклад)
- Фізичне виховання
- Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
- Журналістика
- Реклама та зв'язки з громадськістю
- Видавнича справа та редагування

Педагогічний інститут:
- Дошкільна освіта
- Початкова освіта

Університетський коледж:
- Правознавство
- Соціальна педагогіка
- Музичне мистецтво
- Образотворче мистецтво
- Дизайн
- Фізичне виховання
- Видавнича справа і редагування
- Дошкільна освіта
- Початкова освіта
- Бібліотечна справа
- Діловодство
- Фінанси і кредит
- Організація виробництва


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства