Український державний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ"

  • Адреса:
    просп. Науки, 38, к. 701, м. Харків, 61166, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 702-62-35, 702-62-41
  • Веб-сайт:
    http://www.niintiz.com   
Генеральний директор - Соколов Віктор Артемович

Український державний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ" спеціалізується в області інженерно-геологічних і екологічних вишукувань:
- інженерно-геологічні вишукування для розробки проектів усіх видів цивільного і промислового будівництва, інженерної підготовки і благоустрою територій, проектування автодоріг, розробки проектів охоронних зон, схем захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних процесів;
- великомасштабне інженерно-геологічне картування територій населених пунктів;
- комплексні інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні роботи для обґрунтування різних стадій проектування: новобудов, реконструкції, розширення будинків і споруд промислового і сільськогосподарського призначення;
- проектування водозаборів з підземних джерел;
- спеціальні гідрогеологічні, геофізичні дослідження і дослідницьке свердлування для обґрунтування проектів водозаборів підземних вод;
- спеціальні вишукування і дослідження для проектування захисних заходів від підтоплення;
- спорудження свердловин для набивних паль;
- визначення несучої здатності паль методами статичного зондування й випробування справжніх і інвентарних паль статичним і динамічним навантаженням;
- інженерно-геологічні і спеціальні будівельні роботи для підготовки будівельних майданчиків у складних геологічних умовах (наявність карсту, зсувні процеси, осідання ґрунтів та інше);
- пошук і розвідка підземних вод і сировини для будівництва й інженерної підготовки територій;
- будівництво свердловин для водопостачання;
- проектування і реконструкція територій і будівельних споруд різного призначення;
- хімічне закріплення ґрунтів (комплекс досліджень і робіт);
- оцінка впливу на навколишнє середовище існуючих і проектованих об'єктів і комплексів об'єктів, визначення міри екологічного ризику при створенні таких проектів;
- установлення критеріїв оцінки стану як окремих, разових, так і комплексних показників стану компонентів геосфер навколишнього середовища для подальшого використання їх для розробки проектів окремих об'єктів і їх екозахисту;
- розробка проектів найбільш раціонального розташування локальних і кущових місць перспективного складування твердих побутових і промислових відходів (ТПВ) усіх класів токсичності з урахуванням стійкості всіх компонентів екосистеми до їхнього впливу;
- виявлення місць, віку, характеру й обсягів раніше похованих ТПВ і співвідношення різних якісних складових таких нагромаджень;
- розробка спеціальних цільових програм рішення екозахисту чи санітарно-технічного очищення окремих площ чи регіонів;
- економічна оцінка територій, розробка спеціальних проектів використання територій при їх технічному і селітебному використанні;
- комплексна оцінка територій і земель з метою використання неугідь і малопродуктивних земель для несільськогосподарського призначення з метою мінімізації шкоди навколишньому середовищу;
- розробка найбільш доцільних схем природокористування;
- складання спеціальних інженерно-екологічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних карт і карт фізико-геологічних процесів і явищ, а також карт забруднення природного середовища різними компонентами органічного і неорганічного ряду.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства