Проблемний інститут проектування ефективних теплоенергетичних установок Академії будівництва України "Академтеплоенергопроект"

  • Адреса:
    вул. Коцюбинського, 1, м. Київ, 01030, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 331-12-70, 331-93-70, 594-04-36
Директор - Хоренженко Юрій Васильович, Доктор будівництва, академік АБ України, лауреат Міжнародної нагороди "Нагорода тисячоліття" за заслуги перед людством, лауреат головної Національної бізнес-премії України "Золотий Меркурій" за особистий внесок в оздоровлення економіки і розвиток інтеграційних процесів, лауреат Всеукраїнського конкурсу успішних управлінців "Топ-менеджер України" за впровадження новітніх технологій, лауреат Загальноукраїнського рейтингу професійних досягнень "Лідер України".

Основні напрями діяльності інституту:
1. Наукова і педагогічна діяльність:
- створення конкурентноспроможної науково-технічної продукції на будівництво (нове будівництво), реконструкція, розширення і технічне переозброєння на базі нових енергозберігаючих екологічно чистих технологій виробництва теплової і електричної енергії;
- удосконалення методології проектування теплоенергетичних об'єктів;
- узагальнення досвіду розробки і впровадження енергозберігаючих технологій виробництва теплової енергії;
- наукове супроводження проектів теплоенергетичних об'єктів;
- удосконалення навчального процесу шляхом залучення студентів до виконання реальних наукових і проектних розробок;
- спеціальна підготовка спеціалістів інженерів-теплоенергетиків для роботи на підприємствах і в проектних організаціях.
2. Еколого-аудиторська діяльність:
- обстеження об'єктів з проведенням енергетичного та екологічного аудиту;
- виконання спеціалізованих розділів проектів "Оцінка впливу на навколишнє середовище".

Проблемний інститут проектування ефективних теплоенергетичних установок "Академтеплоенергопроект", створений у 1995 році за рішенням Президії Академії Будівництва АБ України, є відомою в Україні та за її межами спеціалізованою науковою і проектно-конструкторською організацією у структурі АБ України з проектування теплових електричних станцій, котельних установок, конструювання котлів та їх елементів, проектування інженерних мереж і споруд (теплові мережі, теплові пункти, системи газопостачання, електропостачання, водопостачання).

Базовою організацією для створення Проблемного інституту є Державний проектний інститут "Київський Промбудпроект".

У діяльності інституту приділяється значна увага підвищенню наукоємності проектів, розробці новітніх технологій виробництва теплової енергії, пошуку нових шляхів покращення системи підготовки спеціалістів високої кваліфікації у сфері проектування теплоенергетичних об'єктів.

У 2004 р. при НТУУ "Київський політехнічний інститут" було створено навчально-науково-виробничий комплекс "Енергозбереження" (на базі вузівського Інституту енергозбереження та енергоменеджменту і Проблемного інституту "Академтеплоенергопроект") Діяльність комплексу спрямована на органічне поєднання освіти, науки та виробництва для того, щоб сприяти інноваційному розвитку економіки України. Така орієнтація відповідає вимогам Болонського процесу щодо якісного підвищення рівня системи освіти та вдосконалення її організаційної структури.
При інституті функціонує філіал кафедри теоретичної та промислової теплотехніки теплоенергетичного факультету НТУУ "КПІ", який веде підготовку інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю "Промислова теплоенергетика" з поглибленою спеціалізацією у сфері енергозбереження та екології, а також проводить стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри.

Розробка наукоємких проектів приваблює престижних замовників: ЗАТ "Оболонь", АК "Київенерго", НВЦ "Борщагівський хімфармзавод", ВАТ "Комбінат "Тепличний" та ін.

За роки існування інститутом розроблено і вперше в будівельному комплексі України впроваджено ряд унікальних наукових розробок та проектів, таких як:
- Технічне переоснащення теплопунктів по Датському гранту (1999 р.) за замовленням АК "Київенерго";
- Наукова розробка і створення дослідно-промислового зразка живильного економайзера на базі двофазних термосифонів для парових котлів (1995-1996 рр.) за участю кафедри ТПТ НТУУ "КПІ";
- Наукова розробка і створення демонстраційного об'єкту автономного теплопостачання з використанням модулів вітчизняного виробництва (1996-1997рр.);
- Наукова розробка "Прогнозування підтопленності ТЕЦ і АЕС ґрунтовими водами в складних природних і техногенних умовах"(1997-1998рр.), по Держзамовленню Міністерства України в справах науки і технологій в рамках Державної науково-технічної програми "Екологічна безпека України";
- Створення і впровадження промислового зразка високоефективного вітчизняного модернізованого парового котла (1999р.), за участю ЗАТ "Укренергопром" та ВО "ТЕКОМ";
- Робочий проект котельні для нафтогазового комплексу для умов Крайньої Півночі (2000 р.), Росія;
- Створення і впровадження джерела автономного теплопостачання тепличного комплексу з використанням котлів вітчизняного виробництва (2001 р.);
- Наукова розробка і впровадження промислового зразка теплогенератора для сушки солоду на базі струменевих пальників на підприємствах АТ "Оболонь" (2003 р.), за участю Інституту Газу НАНУ;
- Оптимізація теплової схеми джерела теплопостачання в умовах, які склалися в теплопостачанні житлових і комунально-побутових побутових споживачів м. Вишневе (2003 р.) за участю підприємства "Вишнівськтеплоенерго".
- Методика визначення ефективності впровадження енергозберігаючих проектів в бюджетних організаціях м. Києва (2005 р.).

За період існування інституту (1995-2007 рр.) обсяги наукових та проектних розробок збільшились у 2 рази та за проектами інституту побудовано і введено в експлуатацію понад 80 об'єктів.

За впровадження сучасних технічних розробок у сфері будівництва теплоенергетичних об'єктів Інститут нагороджено Дипломом лауреата загальнонаціонального конкурсу "Вища проба". За вагомий внесок в економічне зростання держави Президент України нагородив Інститут Дипломом лауреата "Лідер товарів і послуг України-2006".
Інститут є Лауреатом рейтингу "Кращі підприємства України" в номінації "Науково-дослідна діяльність".

В Інституті впроваджена система управління якістю ДСТУ ISO 9001-2001 та ДСТУ ISO 14001. Згідно з вимогами цієї системи на прикладі котельні ЗАТ "Оболонь" апробована нова методика розрахунку викидів забруднювальних речовин на європейському рівні з наступною публікацією в матеріалах III Міжнародного енергоекологічного конгресу (березень 2003 р.).
У 2007 році інститут отримав Міжнародний Сертифікат Якості Швейцарського Інституту стандартів Якості "SIQS" (місто Цюрих, Швейцарія) на відповідність якості продукції та послуг світовим стандартам.

Інститут включено до переліку експертних організацій Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Інститут "Академтеплоенергопроект" підтримує тісні зв'язки з науковими організаціями системи НАН України, провідними технологічними проектними організаціями та відомими вітчизняними та зарубіжними фірмами-виробниками.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства