Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ БАЛАНС"

  • Адреса:
    бульв. Л. Українки, 36/10, к. 73 , м. Київ, 01000, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 593-35-08
  • Веб-сайт:
    http://www.prime-balance.com.ua   
Директор - Середа Ольга Петрівна

Фінансовий і податковий аудит по національним стандартам, аудит по міжнародним стандартам (IFRS, US GAAP), due diligence, узгоджені аудиторські процедури, податкове планування, консультації по бухгалтерському обліку.

Основні напрямки діяльності:
1. АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ (по ініціативі власників, керівництва, контролюючих органів, а також у випадку обов'язкового аудиторського підтвердження згідно діючого законодавства): Аудит фінансової звітності в цілому та/або окремих її компонентів. Аудит податкової звітності. Огляди, узгоджені процедури і підготовка інформації з питань проведення окремих господарських операцій.
2. КОНСУЛЬТУВАННЯ (багатоаспектний аналіз проведення поточних і перспективних господарських операцій): Експертиза господарських договорів. Аналіз повноти і правильності оформлення первинних документів. Аналіз повноти і правильності складання форм звітності. Розробка методичних матеріалів з питань оформлення договіроних відносин і складання документів, звітних форм в процесі проведення різних видів діяльності, а також при реорганізації.
3. СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ (документальне оформлення і ведення обліку господарських операцій): Складання і систематизація первинних документів. Аналітичний і синтетичний облік. Визначення баз оподаткування і податкових зобов'язань. Складання фінансової і податкової звітності. Надання фінансової і податкової звітності в контролюючі органи .


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства