Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

  • Адреса:
    просп. Шевченка, 9, м. Львів, 79005, Україна
  • Телефон:
    +38(032) 240-32-84
  • Веб-сайт:
    http://www.lbi.wubn.net   
Директор - Вознюк Микола Андрійович

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України – спеціалізований економічний навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців найвищої кваліфікації для фінансово-кредитних та банківських установ.

Інститут здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо – кваліфікаційними рівнями:
- Бакалавр – за напрямами підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці»;
- Магістр – за спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика»;
- Спеціаліст (перепідготовка з наданням другої вищої освіти) – за спеціальностями «Банківська справа», «Фінанси»

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АВ № 420706 від 13.10.2008 р.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства