Приватне підприємство "Телегео"

  • Адреса:
    вул. Миру, 104, м. Харків, 61048, Україна
  • Телефон:
    +38(050) 632-19-41, (057) 764-48-44, (098) 353-02-41
Директор - Новосельцев Руслан Володимирович

В сучасних умовах господарювання однією з основних проблем є низька ефективність сільськогосподарського виробництва яка пов’язана з недоотриманням запланованого результату, та відповідно високої собівартості продукції. Насамперед, причиною цього є недостатній рівень спеціалісті в господарстві. Це пов’язано зі швидкою зміною зовнішнього середовища, з яким вимушене взаємодіяти в своїй роботі господарство (зміна клімату, складний економічний стан в країні, політична та законодавча нестабільність та ін.). В таких умовах швидких змін господарствам слід займати більш гнучке положення, при цьому основною задачею є прогнозування, планування та прийняття рішень пов’язаних з виходом зі складних ситуацій за рахунок найменших зусиль та шляхом найменших фінансових втрат.

Для вирішення цих питань, створена приватна консалтингова група, в склад якої входять спеціалісти високого класу, що поєднують в своїй роботі великий науковий та практичний досвід. Спеціалістами команди вирішувались та вирішуються різні задачі різної складності в крупних українських аграрних холдингах, що займають передові, ведучі позиції в аграрному секторі.

Місія компанії - надання консультаційних послуг в сфері менеджменту сільськогосподарським виробництвом.

Які потреби наших клієнтів ми можемо задовольнити:
- системне вивчення стану господарства
- діагностика потенціалу родючості ґрунтів
- діагностика та оптимізація парку СГ машин
- діагностика, та корегування мінерального живлення
- аналіз фіто санітарного стану
- діагностика, аналіз та корегування засобів захисту рослин
- підбір сівозміни, сортового, гібридного складу
- розробка технологічних карт
- аналіз систем логістики, надання рекомендацій
- підбір СГ техніки на заплановані об’єми виробництва
- моніторинг, діагностика посівів, надання рекомендацій
- розрахунок рентабельності підприємства
- розробка та впровадження виробничо-фінансової програми (бюджету) на рік
- картографування полів
- навчання персоналу
- проведення тренінгів

Наше кредо – прогнозування можливих проблем, методи їх попередження за рахунок мінімальних економічних втрат. В сільському господарстві, як ні якому іншому секторі припущення помилки не можливо виправити ніякими заходами, ніж попередження.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства