Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України

  • Адреса:
    вул. Зелена, 2, м. Львів, 79005, Україна
  • Телефон:
    +38(032) 276-12-00, 276-28-32, 276-30-67
Директор - Тарасюк Олександра Олександрівна

Основні напрями діяльності: наукові дослідження в епідеміології, мікробіології, фтизіатрії, гігієні, токсикології; вивчення епiдемiологiї особливо небезпечних iнфекцiйних захворювань, викликаних арбовiрусами та рикетсiями, хворобою Лайма, а також інфекційних захворювань, керованих засобами специфiчної профiлактики: дифтерiя, правець; забезпечення екологiчного та епiдемiологiчного нагляду за ними, розробка і вдосконалення методів діагностики та профілактики; вивчення епiдемiологiї i клiнiки туберкульозу та неспецифiчних захворювань легень, розробка i вдосконалення методiв запобігання захворювань, їх дiагностика та лiкування; вивчення екзогенних та ендогенних факторiв ризику та встановлення закономiрності зв'язку стану здоров'я населення та об'єктiв довкілля із впливом антропотехногенних чинників, що викликають йододефіцитні захворювання; розробка та вдосконалення методологiчних пiдходiв для нормування окремих хiмiчних сполук та їх комбiнацiй у грунтi та водi водоймищ, пошук альтернативних методів у токсикології; пiдготовка проектiв законодавчих та нормативних актiв у галузi охорони здоров'я.

Основнi види продукцiї та послуг: санiтарно-гiгiєнiчна експертиза косметичних виробiв, товарiв широкого споживання, полiмерiв, промислових та сiльськогосподарських об'єктiв; розробка критерiїв, показникiв та нормативних величин, що гарантують для здоров'я людини безпечне виробництво i застосування вiтчизняної та iмпортної продукцiї; надання медичної допомоги - лабораторна діагностика, фтизіатрія, пульмонологія.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства