Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління

  • Адреса:
    Дніпровська набережна, 26, м. Київ, 02132, Україна
  • Телефон:
    +38(067) 478-52-03
  • Веб-сайт:
    http://www.vamdu.com.ua   
Виконавчий директор - Кропельницький Олександр Владиславович

Магістри державного управління вперше об'єдналися в громадську організацію у 1994 році, утворивши Асоціацію випускників Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, яка була зареєстрована Міністерством юстиції України 5 березня 1994 року, свідоцтво № 547.
Надалі до Асоціації долучилися випускники Української Академії державного управління при Президентові України.
У грудні 1999 року була створена Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління. Асоціація .

Всеукраїнська Асоціація магістрів державного управління (ВАМДУ) – громадська неприбуткова організація, створена у відповідності до Закону України „Про об'єднання громадян” рішенням установчої конференції від 18 грудня 1999 року і зареєстрована Міністерством юстиції України 27 серпня 2000 року (свідоцтво № 1486).

Основною метою діяльності Асоціації є сприяння своїм членам у діяльності, спрямованій на становлення та розвиток української державності, вдосконалення системи державної служби, зміцнення демократичних засад громадянського суспільства, захист законних соціальних, економічних, службових інтересів своїх членів, а також сприяння становленню дружніх стосунків, солідарних зв’язків та взаємної допомоги між ними.

Членами Асоціації можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту та кваліфікацію (науковий ступінь) магістра державного управління, або ті які навчаються в аспірантурі чи докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України, або закінчили таке навчання чи здобули відповідний науковий ступінь та бажають зробити свій внесок у розвиток української державності, подальше вдосконалення державної служби в Україні, встановлення ділових і творчих стосунків з колегами.

Прийом в члени Асоціації проводиться Радою Асоціації за письмовою заявою кандидата, що відображається в протоколі засідання Ради.
На черговій, Генеральній Асамблеї Асоціації , яка відбулась 21 грудня 2007 року, було внесено зміни в її Статут та обрано новий склад Ради Асоціації.

Президентом Асоціації було обрано Василя Куйбіду – магістра державного управління (випуск. ІДУС 1994 року, Міністра регіонального розвитку та будівництва України.
В червні 2008 року на черговому засіданні Ради Асоціації було призначено нову виконавчу дирекцію, яку очолив магістр державного управління – Олександр Кропельницький (випуск. ІДУС 1994 року).

Новою редакцією Статуту передбачено індивідуальне фіксоване членство в Асоціації та встановлено розмір членських внесків.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства