Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

  • Адреса:
    вул. Чернишевська, 80, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-06-64
  • Веб-сайт:
    http://ndipzir.org.ua   
Директор - Глібко Сергій Васильович

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010р. № 217 в структурі Національної академії правових наук України. Інститут є державною науково-дослідною установою зі статусом юридичної особи, яка підпорядковується безпосередньо Президії Національної академії правових наук України, є неприбутковою організацією і діє на підставі Статуту.

В Інституті створено 3 відділи та 2 лабораторії:

1) Відділ загальних проблем формування та реалізації інноваційної політики.
Завідувач наукового відділу - Задихайло Дмитро Вітольдович, к.ю.н., доцент.

Основні напрямки діяльності відділу:
- удосконалення механізму формування та реалiзацiї iнновацiйної політики держави;
- вивчення ефективності правового регулювання науково-технічної діяльності;
- створення методологічних засад формування державних стратегій та програм iнновацiйного розвитку;
- розроблення системи ефективних правових засобів забезпечення національної iнновацiйної безпеки;
- вивчення міжнародно-правових аспектів регулювання інноваційних відносин в контексті входження України до СОТ та інших міжнародних органiзацiй.

2) Відділ правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи.
Завідувач наукового відділу - Кібенко Олена Рувімівна, д.ю.н., професор.

Основні напрямки діяльності відділу:
- загальнi проблеми правового забезпечення функціонування національної iнновацiйної системи;
- правове забезпечення створення та впровадження iнновацiйних продуктів;
- правове забезпечення виробництва i реалiзацiї iнновацiйної продукції;
- правове забезпечення ефективного захисту прав учасників iнновацiйних відносин.

3) Відділ правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку.
Завідувач наукового відділу - Бойчук Роман Петрович, к.ю.н., доцент.

Основні напрямки діяльності відділу - правове забезпечення iнновацiйного розвитку окремих секторів економіки та видів виробництв, у тому числі: вивчення правових проблем iнновацiйного розвитку оборонно-промислового комплексу, паливно-енергетичного, продовольчого комплексу та системи охорони здоров'я тощо.

1) Лабораторія проблем становлення інноваційного суспільства.
Завідувач наукової лабораторії - Погрібна Вікторія Леонідівна, д.соц.н., доцент.
Лабораторією проводяться дослідження проблем становлення та розвитку iнновацiйного суспільства, а також переходу національної економіки на інноваційну модель розвитку.

2) Лабораторія проблем правового забезпечення реалізації інноваційних проектів.
Завідувач наукової лабораторії - Давидюк Олександр Миколайович, к.ю.н.
Лабораторія здійснює юридичне супроводження окремих iнновацiйних проектів, надає науково-правові висновки.

Згідно зі Статутом основними напрямками діяльності Інституту є: проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інноваційної діяльності; участь у розробленні концепцій, проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності; проведення наукових та судових експертиз з питань інноваційної діяльності; координація наукових робіт з найважливіших проблем у сфері інновацій; підготовка наукових кадрів.
Основними завданнями Інституту є здійснення фундаментальних та прикладних наукових дослідження щодо визначення та оцінки стану правової охорони та захисту інноваційної продукції, становлення національної інноваційної системи, аналіз та узагальнення світового досвіду правового регулювання інноваційної діяльності; здійснення правових досліджень та підготовка висновків правових експертиз з питань інноваційної діяльності відповідно до чинного законодавства України; надання юридичних, консультаційних, інформаційних та інші послуг з питань інноваційної діяльності та права; підготовка наукових кадрів у сфері інноваційної діяльності.

Основні напрямки співробітництва
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку - відкритий до співпраці з органами держаної влади та місцевого самоврядування, державними установами, підприємствами, установами, організаціями. Формами співпраці є:
1. Проведення науково-правових експертиз та підготовка висновків з проблем правозастосування;
2. Створення спільних авторських колективів для проведення науково-дослідних робіт, зокрема, участь у розробленні проектів концепцій, законів та інших нормативно-правових актів;
3. Проведення експертних досліджень інноваційних проектів на предмет відповідності вимогам чинного законодавства України;
4. Надання юридичних, консультаційних, інформаційних та інших послуг підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з правових питань;
5. Використання наукових та інформаційних фондів кожної зі сторін - за погодженням;
6. Організація та проведення спільних конференцій, семінарів, "круглих столів";
7. Обмін виданнями та іншими видами інформації.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства