Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоратив Ассістанс"

  • Адреса:
    вул. Березняківська, 20, м. Київ, 02152, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 383-58-39, (050) 748-80-80
Директор - Косогонов Ілля Юрійович

Компанія «Корпоратив Ассістанс» надає широкий спектр послуг у сфері корпоративного права та управління.

Спеціалісти Компанії мають великий досвід роботи на фондовому ринку України та готові надати консультативну та практичну допомогу в роботі з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Антимонопольним комітетом України та в багатьох інших питаннях, що стосуються корпоративної діяльності.

Наші послуги в області корпоративного права:
- підготовка та подання документів до ДКЦПФР на реєстрацію випуску акцій у зв’язку з додатковим випуском акцій, складання детального плану заходів;
- надання послуг по переведенню випуску акцій товариства у бездокументарну форму (дематеріалізація), в тому числі укладення детального плану-заходів по дематеріалізації, розробка протоколу – рішення про дематеріалізацію; підготовка та опублікування повідомлення про дематеріалізацію; підготовка порядку денного зборів, підготовка та подання пакету документів до ДКЦПФР на заміну свідоцтва у зв’язку з дематеріалізацією акцій;
- розробка установчих документів товариства (Статуту, внутрішніх положень), перевірка відповідності статутних документів товариства вимогам законодавства, в особливості Закону України «Про акціонерні товариства», Закону «Про господарські товариства» та підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них;
- надання послуг по приведенню діяльності товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», в особливості підготовка та подання документів до ДКЦПФР на заміну свідоцтва у зв’язку із зміною найменування товариства;
- підготовка та подання документів до ДКЦПФР на реєстрацію випуску акцій у зв’язку з реорганізацією товариств (перетворення, злиття, приєднання, виділення), складання детального плану заходів по реорганізації, враховуючи особливості в ситуації клієнта;
- підготовка та подання пакету документів до Антимонопольного комітету України на отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання;
- реєстрація (створення) підприємств всіх організаційно-правових форм: товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), Акціонерне товариство (публічне АТ, приватне АТ), Повне товариство, Командитне товариство, Товариство з додатковою відповідальністю, Дочірнє підприємство, Товарна біржа, Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець (СПД);
- реєстрація змін в установчих документах (зміна назви підприємства, зменшення/збільшення статутного капіталу (фонду), зміна місцезнаходження, в тому числі з переводом до іншої адміністративної одиниці, зміни у складі учасників (акціонерів);
- підготовка та подання документів до ДКЦПФР на реєстрацію випуску акцій у зв’язку з випуском акцій під час створення акціонерних товариств;
- складання та подання до ДКЦПФР річного звіту акціонерного товариства або товариства-емітента облігацій;
- складання та подання до ДКЦПФР особливої інформації акціонерного товариства або товариства-емітента облігацій;
- підготовка та опублікування повідомлень про проведення зборів акціонерів;
- участь у супроводженні закритого (відкритого) розміщення акцій додаткового випуску;
- організація, підготовка та проведення загальних зборів акціонерів товариства;
- підготовка та подання документів до ДКЦПФР на деномінацію акцій та конвертацію акцій товариства;
- підготовка документів, необхідних для призначення міжнародного коду цінних паперів.

Ми пропонуємо доступні ціни та гарантуємо персональний підхід і конфіденційність!


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства