Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

  • Адреса:
    вул. Кутузова, 8, м. Київ, 01011, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 285-65-61, 286-62-61
  • Веб-сайт:
    http://www.ipiend.gov.ua   
У складі Інституту працюють відділи: теоретичних та прикладних проблем політології, етнополітології, національних меншин, соціально-політичної історії, теорії та історії політичної науки, дослідні центри: комплексних досліджень політичної науки, історичної політології, вивчення історії Голокосту, проблем церкви і етноконфесійних досліджень, ісламознавства тощо.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства