Науково-дослідний центр "Український Інститут спелеології і карстології"

  • Адреса:
    просп. Вернадського, 4, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим , 95000, Україна
  • Телефон:
    +38(0652) 63-88-57
  • Веб-сайт:
    http://www.institute.speleoukraine.net   
Директор - Климчук Олександр Борисович

Сфера діяльності:
- Проведення фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень і розробок з пріоритетних напрямків спелеології і карстології; зокрема з проблем спелеогенезу, гідрогеології, геоморфології та геодинаміки карсту, мінералогії та геохімії печерних відкладів, фізичних властивостей печерного середовища та карстових масивів, реконструкцій природних умов минулих епох та історії людства за печерними "архівами", наукових основ збереження і поліпшення довкілля карстових територій та екскурсійної експлуатації печер, з інших перспективних напрямків;
- Розвиток міждисциплінарних досліджень печер та карсту;
- Створення та розвиток організаційних, економічних та соціальних умов для наукової співпраці у галузі спелеології та карстології та - Залучення, через механізми міжнародного співробітництва, провідних світових вчених та сучасних лабораторно-експериментальних засобів до вивчення печер і карстових явищ в Автономній республіці Крим та інших регіонах України;
- Участь у вирішенні нагальних проблем охорони природи та природокористування Автономної республіки Крим та інших регіонів розвитку карсту та печер в Україні; обґрунтування та впровадження наукових підходів до природокористування в карстових регіонах, що враховують їх карстову специфіку;
- Участь у підготовці та вихованні наукових кадрів, сприяння у виконанні досліджень у галузі спелеології та карстології молодими вченими, аспірантами та докторантами, в тому числі тими, що працюють у інших наукових установах системи освіти та Національної Академії наук;
- Здійснення зв'язку наукових досліджень з учбово-виховною роботою на географічному факультеті ТНУ, географічних та геологічних факультетів інших вузів, на основі широкого залучення викладачів, студентів і аспірантів до науково-дослідної роботи та залучення наукових співробітників Інституту до учбово-виховного процесу та використання в ньому результатів новітніх досліджень;
- Популяризація наукових знань про печери та карстові явища серед широкого загалу.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства