Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І.Вавілова УААН

  • Адреса:
    вул. Шведська, 86, м. Полтава, 36029, Україна
  • Телефон:
    +38(05322) 7-17-77, 7-20-37
Директор - Чекрізов Іван Олексійович

Напрями діяльності:
- Розробка та удосконалення короткоротаційних сівозмін з різним насиченням зерновими, технічними і кормовими культурами та встановлення їх впливу на продуктивність культур, родючість та фітосанітарний стан ґрунту і посівів.
- Визнвчення раціональних шляхів мінімалізації основного та передпосівного обробітків чорноземних ґрунтів Лісостепу підзони нестійкого і недостатнього зволоження.
- Удосконалення існуючих та розробка нових технологічних та організаційно-господарських заходів підвищення ефективності використання органічних і мінеральних добрив для покращення родючості ґрунтів в умовах лівобережного Лісостепу України.
- Удосконалення нових енерго-, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних і в той же час високопродуктивних технологій вирощування зернових, зернобобових, технічних, кормових культур.
- Створення нових сортів основних кормових культур (люцерни, стоколосу безостого, вики озимої та ярої) з вищим генетичним потенціалом продуктивності порівняно з існуючими і занесеними до реєстру сортів рослин України, з більш цінними господарськими властивостями та інш.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства