Державна установа "Інститут гематології та трансфузіології АМН України"

  • Адреса:
    вул. Максима Берлинського, 12, м. Київ, 04060, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 440-27-22, 440-27-44
  • Веб-сайт:
    http://www.igt.net.ua   
Директор - Анатолій Сергійович Тимченко

Основні напрями наукової, клінічної, експертної роботи установи: вивчення клітинно-молекулярних механізмів порушень функціонування системи гемопоезу, її репарації та корекції; вивчення епідеміології, етіології, патогенезу гематологічних захворювань та розробка нових методів діагностики, лікування і соціально-медичної реабілітації хворих; розробка нових технологій консервування крові та гемопоетичної тканини; отримання лікувально-діагностичних препаратів високої специфічної активності із донорської крові; розробка нових принципів і методів трансфузійної терапії для лікування захворювань різного генезу; вивчення патогенезу опікової хвороби та її ускладнень, розробка нових методів лікування і медико-соціальної реабілітації хворих; розробка науково-обгрунтованої програми реорганізації служби крові в Україні, вивчення впливу екологічних чинників на донороздатність населення; амбулаторне та санаторне лікування хворих із захворюваннями системи крові та опіковою хворобою; експертна оцінка дисертаційних та науково-дослідних робіт у галузі гематології та трансфузіології.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства