Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія міжнародні стандарти"

  • Адреса:
    вул. Зелена, 109, оф. 08, м. Львів, 79035, Україна
  • Телефон:
    +38(032) 242-02-28
Генеральний директор - Кондратьєва Віра Євгенівна

Послуги у сфері аудиту:
- Обов'язковий та ініціативний аудит фінансової звітності підприємств, за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
- Огляд фінансової звітності підприємств, за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
- Аудит за спеціальним аудиторським завданням;
- Погоджені аудиторські процедури:
- участь та/або спостереження за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
- одержання підтверджень про активи, зобов’язання та капітал
- здійснення запитів та проведення аналізу отриманої інформації
- інші погоджені процедури.
- Інші аудиторські завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:
- оцінка ефективності системи внутрішнього контролю
- оцінка ефективності функціонування системи управління
- оцінка ефективності систем корпоративного управління
- оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам податкового законодавства
- оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам господарського законодавства
- оцінка відповідності управлінських рішень вимогам господарського законодавства
- оцінка відповідності окремих господарських операцій вимогам господарського законодавства
- оцінка ефективності систем управління персоналом
- оцінка надійності системи бухгалтерського обліку
- оцінка відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності
- здійснення фінансового, економічного, стратегічного та інших видів аналізу для оцінки стану та результативності бізнесу
- перевірка прогнозної фінансової інформації (бізнес-планів, інвестиційних проектів)

Послуги у сфері міжнародного обліку і аудиту:
- Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартами фінансової звітності;
- Огляд фінансової звітності і проведення погоджених процедур;
- Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог міжнародних фінансових інституцій;
- Компіляція (складання) фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів, корпоративних стандартів міжнародних компаній,
- Трансформація фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) та Загальноприйнятих бухгалтерських принципів США (US GAAP);
- Консолідація фінансової звітності корпорацій та інших об’єднань підприємств (в тому числі і неформальних);
- Представлення фінансової звітності у форматі міжнародних стандартів (проведення обмеженої компіляції).

Послуги в сфері міжнародного обліку і аудиту надаються фахівцями, які сертифіковані за міжнародними програмами CIPA.

Послуги у сфері оподаткування:
- Судово-економічні експертизи та дослідження;
- Комплексне податкове планування та оптимізації;
- Попередній аналіз податкових наслідків укладення господарських договорів та запобігання небажаних податкових наслідків для клієнта;
- Інвентаризація податкових активів та зобов'язань попередніх звітних періодів;
- Перевірки правильності складання поточних податкових декларацій (розрахунків), які проводяться до, або після подання таких декларацій (розрахунків);
- Огляд податкової ситуації;
- Розробка та супровід моделі бізнесу з метою оптимізації оподаткування;
- Розробка та супровід моделі окремої господарської операції з метою оптимізації оподаткування;
- Консультування з розробки податкової політики і вироблення рекомендації з її оптимізації;
- Розробка схем інвестування, оптимізації оподаткування доходів від інвестицій;
- Разове та постійне консультаційне обслуговування з питань оподаткування;
- Консультування з питань застосування міжнародних угод про запобігання подвійного оподатковування;
- Надання юридичного супроводу клієнта в ході податкових перевірок і підготовка заперечень по актах податкових органів;
- Оскарження рішень податкових інспекцій в судах та інших органах.

Послуги надають фахівці аудиторської компанії, які регулярно здійснюють моніторинг податкового законодавства, виступають доповідачами на семінарах з питань податкового законодавства. Всі консультації проходять економічну експертизу яку здійснює судово-економічний експерт.
Послуги у сфері економічних досліджень та судових експертиз надаються сертифікованими економічними експертами які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення судових експертиз з економічного виду досліджень.

Послуги у сфері бухгалтерського обліку:
- Консультування з питань методології та методики бухгалтерського обліку;
- Консультування з питань постановки та організації бухгалтерського обліку;
- Консультування з розробки облікової політики та рекомендацій з її оптимізації;
- Консультування з питань бухгалтерського обліку та корпоративних нормативних вимог;
- Консультування зі складання квартальної і річної звітності;
- Технічні консультації з бухгалтерського обліку;
- Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку;
- Відновлення бухгалтерського обліку;
- Складання фінансових звітів;
- Складання податкових декларацій та звітів.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства