Київський науково-дослідний інститут незалежних експертиз

  • Адреса:
    вул. Сксаганського, 75, м. Київ, 01033, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 289-19-70, 289-19-78
  • Веб-сайт:
    http://www.kine.com.ua   
Директор - Олійник Роман Олексійович

Київський науково-дослідний інститут незалежних експертиз є неурядовою науково-дослідною установою, яка відповідно до Законодавства України здійснює експертну та наукову діяльність у галузі цивільної судової експертизи.

Дослідження проводяться фахівцями Інституту по методикам та рекомендаціям, які пройшли апробацію, впровадження та реєстрацію науково - методичною радою при Міністерстві юстиції України та у відповідності до Національних стандартів оцінки майна та майнових прав в Україні.

У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, Законом України «Про судову експертизу», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», процесуальним законодавством та іншими Законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами.

Інститут здійснює організацію та проведення судових експертиз та експертних досліджень по таким основним напрямкам:
Будівельно-технічні експертизи:
- Дослідження об’єктів нерухомості, конструкцій, окремих конструктивних елементів, будівельних матеріалів, об’ємів виконаних робіт;
- Дослідження будівельної документації (проектів, кошторисів, тощо);
- Дослідження питань розподілу земельних ділянок (геодезичні роботи, землевпорядні роботи);
- Інвентаризація об’єктів нерухомого майна (виготовлення технічних паспортів);
- Інвентаризація доріг (шляхів) населених пунктів, у тому числі для постановки на облік (баланс);

Дослідження матеріалів, речовин та виробів:
- Дослідження волокон і волокнистих матеріалів;
- Дослідження скла та кераміки;
- Дослідження лакофарбових матеріалів і покриттів;
- Дослідження ґрунтів;
- Дослідження рідин;
- Дослідження металів і сплавів;
- Дослідження полімерів, пластмас;
- Дослідження харчових продуктів.

Товарознавчі експертизи:
- Дослідження машин, обладнання, сировини, матеріалів, товарів народного споживання;
- Оцінка технічного стану та визначення різних видів вартостей;

Автотоварознавчі (авто-технічні) експертизи:
- визначення розміру збитку нанесеного при ДТП та інші збитки;

Економічні експертизи:
- Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
- Дослідження документів про економічну діяльність підприємств, організацій;
- Інвентаризація основних засобів підприємств;
- Дослідження документів фінансово-кредитних операцій;
- Дослідження у сфері інтелектуальної власності;
- Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг) географічними зазначеннями;
- Дослідження на предмет визначення вартості майна, у тому числі:
- оцінка земельних ділянок;
- оцінка колісних транспортних засобів;
- оцінка літальних апаратів;
- оцінка судноплавних засобів;
- оцінка рухомих речей (товарів в обороті та ін.);
- оцінка бізнесу;
- оцінка цілісних майнових комплексів, паїв;
- оцінка цінних паперів (векселів, облігацій, асигнацій тощо)
- оцінка пакетів акцій;
- оцінка родовищ та запасів корисних копалин;
- інвестиційних проектів та іншого майна та майнових прав з визначенням різних видів вартості: ринкової, заставної, митної, відновної, ліквідаційної, інвестиційної, нормативної, звичайної та інших видів вартості.
Дослідження проводяться фахівцями Інституту по методикам та рекомендаціям, які пройшли апробацію, впровадження та реєстрацію науково - методичною радою при Міністерстві юстиції України та у відповідності до Національних стандартів оцінки майна та майнових прав в Україні. Державних стандартів України. Міжнародних стандартів.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства