Адвокатська фірма "ІДЖИС"

  • Адреса:
    вул. Софіївська, 6, м. Київ, 01001, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 227-62-24, (095) 313-17-75
  • Веб-сайт:
    http://www.aegis.in.ua   
Директор - Коптюк Юлія Анатоліївна

Адвокатська фірма "ІДЖИС" пропонує професійні юридичні послуги в сфері:
- корпоративне право (створення, реорганізація (перетворення, поділ, злиття і приєднання), виділ та ліквідація юридичних осіб), реструктуризація корпоративного управління, захист від рейдерства, супроводження угод з відчуження та придбання корпоративних прав (акцій, часток), вирішення корпоративних конфліктів, послуги корпоративного секретаря, приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства";
- юридичний супровід злиття та поглинання (M&A), проведення юридичного, фінансового та податкового аудиту (due diligence);
- цінні папери та фондовий ринок, в т.ч. реєстрація випуску акцій (відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення акцій, корпоративних облігацій (облігацій підприємств), дематеріалізація, деномінація акцій (консолідація та дроблення акцій)), представництво інтересів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, при розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів;
- інвестиційна діяльність, реєстрація іноземних інвестицій, реєстрація представництва іноземної компанії, консультування з питань валютного регулювання і валютного контролю, отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України;
- інтелектуальна власність (реєстрація знаків для товарів та послуг (реєстрація торгівельної марки), авторських прав, промислових зразків, винаходів та корисних моделей; реєстрація об’єктів інтелектуальної власності в Державній митній службі України; представництво інтересів в Державній службі інтелектуальної власності, Державному підприємстві «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), захист від недобросовісної конкуренції; захист прав інтелектуальної власності в судах;
- конкурентне та антимонопольне право, в т.ч. отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, узгоджені дії, представництво інтересів в Антимонопольному комітеті України, оскарження його рішень;
- судова практика, стягнення заборгованості, визнання і виконання рішень іноземних судів, рішень арбітражних судів, банкрутство, виконавче провадження, захист прав сторін у виконавчому провадженні, оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства