Інститут газу НАН України

  • Адреса:
    вул. Дегтярівська, 39, м. Київ, 03113, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 456-44-71, 456-88-30
  • Веб-сайт:
    http://ingas.org.ua   
Директор - Бондаренко Борис Іванович

Основними напрямками наукових досліджень інституту є:
- розробка наукових засад підвищення ефективності використання природного газу та альтернативних теплоносіїв як основи для створення нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
- дослідження у галузі прикладної теорії горіння, термодинаміки, міжфазного тепло- і масообміну та розробка на цій основі нових теплотехнологічних процесів і обладнання;
- дослідження з охорони довкілля з метою створення науково-технологічних засад захисту атмосферного повітря від забруднень, термічного знешкодження твердих побутових відходів та особливо небезпечних речовин та відходів.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства