Інститут фізики напівпровідників НАН України

  • Адреса:
    просп. Науки, 41, м. Київ, 03028, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 525-40-20
  • Веб-сайт:
    http://www.isp.kiev.ua   
Директор - Мачулін Володимир Федорович

Інститут фізики напівпровідників НАН України був заснований в 1960 р.

Основними науковими напрямками діяльності Інституту, затвердженими Відділенням фізики і астрономії НАН України, є:
- фізика процесів взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною;
- фізика низьковимірних систем, мікро- та наноелектроніка;
- оптоелектроніка та сонячна енергетика;
- напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи.
В останні роки пріоритетний розвиток у науковій діяльності Інституту отримали фундаментальні та прикладні дослідження та розробки, зокрема:
- теоретичні та експериментальні дослідження процесів самоорганізації та фізики напівпровідникових наноструктур;
роботи з фізичних, фізико-хімічних та технологічних проблем створення елементної бази оптоелектроніки, пристроїв для перетворення інформації, джерел випромінювання нового типу тощо;
- дослідження у галузі оптики твердого тіла, зокрема, пошук нових оптичних явищ, нелінійних оптичних матеріалів, оптичних методів їх неруйнівного якісного і кількісного контролю, квантової електроніки та фізики твердотільних лазерів;
- теоретичні і експериментальні дослідження електронних і електронно-атомних процесів на поверхні, в об'ємі, на межах поділу в складних та шаруватих напівпровідникових структурах;
дослідження у галузі фізики флуктуаційних явищ в напівпровідниках та напівпровідникових приладах, флуктуаційна діагностика новітніх субмікронних технологій;
- дослідження процесів трансформації структури і електрофізичних властивостей напівпровідникових матеріалів і структур під впливом активних зовнішніх дій: лазерного випромінювання, ультразвуку, плазмової обробки, тиску тощо;
- роботи з фізичних та фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства, спрямовані на створення опто-, фото- мікроелектронних пристроїв різного призначення;
- теоретичні та експериментальні дослідження електронного транспорту в напівпровідниках і напівпровідникових структурах, електрон-фононної взаємодії у твердих тілах;
- роботи по створенню нових методів і засобів неруйнівного діагностування напівпровідникових матеріалів, приладів опто-, мікро- і наноелектроніки, в т.ч. за допомогою рентгенівських, рентгеноакустичних методів тощо.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства