Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

  • Адреса:
    просп. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 526-25-53, 526-41-24
  • Веб-сайт:
    http://www.ikd.kiev.ua   
Директор - Федоров Олег Павлович

Інститут космічних досліджень створений у 1996 році спільним рішенням Президії НАНУ та Національного космічного агентства України (НКАУ) з метою організації в Україні наукових космічних досліджень, проведення і координації науково-технічної діяльності в галузі дослідження та використання космічного простору.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ:
- здійснення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі наук про космос, навколоземний простір і Землю, наук про життя та мікрогравітацію;
- вивчення, аналіз та узагальнення досягнень світової космічної науки та визначення можливості їх використання в Україні, організація міжнародного співробітництва в галузі космічних досліджень;
- удосконалення існуючих технологій та розробка нових принципів навігації і керування рухом космічних апаратів;
- розробка інформаційно-обчислювальних систем космічного призначення;
- розробка методів планування експериментів у космічних наукових дослідженнях;
- проектування систем передачі даних космічних спостережень та їх експлуатація;
- організація експертизи пропозицій по перспективних наукових дослідженнях та виконаних роботах, організація, проведення та участь у конкурсах наукових робіт.

ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
З метою вивчення геодинамічних процесів з використанням супутникової інформації в Інституті ведуться дослідження: механізмів генерації та еволюції магнітного поля Землі; аномальних явищ у земній корі та літосфері.
Проводиться розробка системного підходу до забезпечення робіт з дистанційного зондування Землі для вирішення природоресурсних і екологічних задач.
В процесі дослідження сонячно-земних зв’язків та процесів вивчаються: динамічні процеси, що відбуваються в атмосфері і на поверхні планет Сонячної системи; явища, пов’язані з гравітаційними хвилями на Сонці; вплив потоків енергії на іоносферні процеси.
Здійснюється аналіз тенденції розвитку і пошук найбільш перспективних напрямків космічних досліджень.

ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОСМОСУ
Для створення нового покоління космічних телескопів з активною адаптивною оптикою в Інституті: розробляється адаптивна система керування якістю відображення телескопа; досліджуються способи підвищення якості зображення.
Розробляється проект системи супутникового зв’язку для передачі наукової інформації з заданими пріоритетами.
Активно проводяться роботи по створенню Центру обробки інформації, в якому проводитимуться обробка наукової інформації від вітчизняних та зарубіжних космічних апаратів і координація робіт по створенню та експлуатації Національного банку даних результатів космічних досліджень.
Інститут бере участь у формуванні наукових і прикладних досліджень, а також розробляє методи оптимального планування та керування комплексом експериментів на борту міжнародної космічної станції. Перший український космонавт Каденюк Леонід Костянтинович - співробітник ІКД.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства