Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету

  • Адреса:
    вул. Чигоріна, 57, к. 205, 206, 208; , м. Київ, 02156, Україна
  • Телефон:
    +38(044) 285-52-09, 285-91-70, 529-33-49, 529-61-45
  • Веб-сайт:
    http://www.ivk.knteu.kiev.ua   
Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету пропонуємо вищу освіту за іншою спеціальністю:
Master of business administration

МАГІСТР
- Бізнес-адміністрування
- Міжнародне бізнес-адміністрування (ІМВА)
- Маркетинговий менеджмент
- Торговельний менеджмент
Термін навчання - 2 роки 3 міс.

МАГІСТР
Для осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:
- Фінанси, банківська справа та страхування (Фінансове посередництво)
- Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)
- Економіка (Фінансовий менеджмент, Економіка підприємства, Міжнародна економіка)
- Маркетинг (Рекламний бізнес)
- Менеджмент організацій і адміністрування (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Туристичний менеджмент, Готельний і ресторанний менеджмент)
- Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
- Право (Комерційне право, Фінансове право)
- Психологія
Термін навчання - 1 рік 4 міс.

БАКАЛАВР
Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, спеціаліста або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю:
- Економіка
- Облік і оподаткування
- Менеджмент
- Право
Термін навчання -1 рік 6 міс., 2 роки 6 міс.

Форми навчання: вечірньо-заочна


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства