Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

  • Адреса:
    вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна
  • Телефон:
    +38(0372) 55-29-14, 58-47-08, 58-48-10
  • Веб-сайт:
    http://www.chnu.cv.ua   
Ректор - Степан Васильович Мельничук

Чернівецький національний університет заснований 4 жовтня 1875р. указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа у складі теологічного, філософського та юридичного факультетів. Першим ректором став відомий учений і громадський діяч К.Томащук. Тут викладали і вели дослідницьку роботу вчені європейського та світового рівня: економіст Й.Шумпетер, юрист Г.Гросс, історик Р.Кайндль, славіст О.Калужняцький, україніст С.Смаль-Стоцький, композитор і письменник С.Воробкевич та інші.

Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918р. і прилучення Північної Буковини до Румунського королівства університет до 1940р. вважався румунським вищим навчальним закладом.

У 1940р. після возз'єднання Північної Буковини з Україною університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. У 1989 році Чернівецькому університетові присвоєно ім'я визначного українського письменника Буковини, провісника українського національного відродження в краї Юрія Федьковича.

Сьогодні в університеті функціонує 13 факультетів:
- фізичний,
- інженерно-технічний,
- математичний,
- хімічний,
- біологічний,
- філологічний,
- іноземних мов,
- історичний,
- географічний,
- економічний,
- педагогічний,
- юридичний,
- філософсько-теологічний.
На 56 кафедрах навчається понад 12 тисяч студентів, здійснюється підготовка фахівців з 49 спеціальностей.

Навчально-наукову роботу забезпечують понад 700 викладачів, у т.ч. майже 100 докторів наук, професорів, близько 500 кандидатів наук, доцентів; діє 4 спеціалізовані наукові ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Основні напрямки наукових досліджень: теоретичні та прикладні дослідження напівпровідникового матеріалознавства; розробка нових технологій, матеріалів, мікросхем і приладів для опто-, радіо- та мікроелектроніки, напівпровідникового приладобудування; статична оптика, голографія; технології модульного навчання; молекулярно-біологічні основи гетерозису рослин; екологія, географія; історія України, проблеми мови та літератури. Понад 10 наукових шкіл з цих напрямків сьогодні продовжують плідно працювати. При університеті діє науково-дослідний Центр буковинознавства, який підтримує зв'язки з науковими і культурними осередками діаспори.

З метою широкого залучення вчених університету і наукових установ України та інших держав до розробки фундаментальних проблем гуманітарних і суспільних наук створений Всеукраїнський науково-дослідний центр "Біблія і культура".

ЧНУ має 14 навчальних корпусів, ботанічний сад, зоологічний та геологічний музеї, видавництво, бібліотеку з книжковим фондом у 2,5 млн. примірників. При університеті функціонує кафедра військової підготовки.

Викладачі і студенти університету мають нагоду брати участь у спільних наукових програмах, які здійснюються згідно з угодами про творчу співпрацю з провідними навчальними закладами та науковими центрами США, Канади, Австрії, Німеччини, Польщі, Румунії, Китаю, Югославії, Ізраїлю та інших країн.

У жовтні 1999 року Чернівецький університет прийнято в почесні члени Міжнародної організації університетів "Рhi Beta Delta" (СШA).

Враховуючи загальне державне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, Указом Президента України від 11 вересня 2000 року №1059/200 Чернівецькому державному університету імені Юрія Федьковича надано статус національного.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства