Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

  • Адреса:
    вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна
  • Телефон:
    +38(0542) 22-14-95, 22-15-17, 27-91-44
  • Веб-сайт:
    http://www.sspu.sumy.ua   
Ректор - Лянной Юрій Олегович

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації, що є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумської області та Слобожанщини.

Університет готує близько 8 тисяч студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання за чотирма основними напрямками («Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», «Специфічні категорії») та 27 спеціальностями. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» акредитовано 22 спеціальності, 16 спеціальностей ліцензовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства