Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України

  • Адреса:
    с. Наддніпрянське, Херсон , Херсонська обл., 73483, Україна
  • Телефон:
    +38(0552) 36-11-96, 36-24-40
  • Веб-сайт:
    http://izpr.org.ua   
Директор – Вожегова Раїса Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук

Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук є одним із найстаріших наукових закладів півдня України, який розпочав свою діяльність з земского дослідного поля у 1889 році, з 1956 року займається проблемами ефективного використання зрошуваних земель, наукового забезпечення агропромислового комплексу, створенням сортів культурних рослин для степового регіону України. З 2000 року наукова діяльність інституту розповсюджується і на неполивне землеробство Півдня України.

Основні наукові напрямки, які відпрацьовуються в інституті і можуть бути основою інвестиційних проектів в першу чергу для закордонних партнерів:
- наукове обгрунтування і прогноз розвитку зрошення для зон з посушливим кліматом;
- розробки екологічно та економічно обгрунтованих систем землеробства, спрямованих на максимальне використання біокліматичного потенціалу зони. Збереження родючості грунтів, зменшення витрат ресурсів та отримання високих урожаїв конкурентноспроможних культур;
- теоретичне обгрунтування та практичне застосування водо- та грунтозахисних режимів зрошення культур, новітніх систем обробітку грунту, удобрення та захисту рослин;
- розробка ресурсозберігаючих технологій вирощування основних сільськогосподарських культур;
- створення кормових угідь на ерозійнонебезпечних масивах та інших агроландшафтах для забезпечення тварин дешевим та якісним кормом;
- створення нових конкурентноздатних сортів і гібридів озимої пшениці, кукурудзи, сої, люцерни,багаторічних злакових трав, бавовнику, томатів, баштанних культур;
- вирощування насіння вищих репродукцій для своєчасного сортопоновлення та сортозміни сільськогосподарських культур для регіонів з недостатнім зволоженням.

В інституті працює 114 науковців, в т.ч. 7 докторів, 53 кандидата наук, функціонує система подготовки кадрів вищої кваліфікації. Фахівці інституту мають досвід роботи з іноземними партнерами.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства