Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "ЛЕГ"

  • Адреса:
    просп. Московський, 151, м. Харків, 61068, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 703-30-35, 732-67-11, 766-65-46
  • Веб-сайт:
    http://www.vuglets.com   
Директор - Авраменко Віктор Дмитрович

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "ЛЕГ" була заснована в січні 1993 року.

Основний напрямок діяльності - виробництво вуглецевих і матеріалів що містять вуглець, а також виробів із них (у першу чергу - щіток і контактних вставок тролейбусів). З 1997 р. ми є членами Асоціації робітників підприємств міського електротранспорту, куди входять представники всіх держав колишнього СРСР. З того ж року провадиться добровільна сертифікація щіток, що випускаються фірмою, в системі УкрСепро, ми також є членами Торгово-промислової палати України.

Використовуючи високий професіоналізм своїх співробітників, фірма пропонує споживачам продукцію, що помітно відрізняється якістю від продукції інших учасників ринку, по дуже низьких цінах. Орієнтація тільки на власні технологічні розробки, висока якість продукції дозволяють по дійсний час щорічно подвоювати обсяги реалізації продукції фірми. 95% прибутку фірми направляється на розвиток, що дозволяє освоювати нові види продукції і розширювати випуск щіток, що завоювали визнання, і контактних вставок без залучення фінансових ресурсів з інших джерел.

Щітки.
Фірма "ЛЕГ" почала виробництво щіток у 1993 році. Розроблені фірмою технологічні процеси виробництва вуглеграфітних матеріалів не мають аналогів у світовій практиці (заявка на патент України UA № 10828A із пріоритетом від 29. 09. 93 р.). На початку 1995 року при величезній допомозі Харківського МКП "Міськелектротранс" було введено в дію власне виробництво фірми, проте випуск якісної продукції став можливим тільки після липня 1996 року, коли було введено в дію усе необхідне технологічне устаткування і налагоджений механізм контролю якості продукції, що випускається. Велику допомогу фірмі на цьому етапі зробили технічні служби Харківського та Київського метрополітенів, у взаємодії з якими було освоєно випуск щіток для тягових двигунів вагонів метрополітену замість російських аналогів із матеріалу ЭГ-841. Величезну допомогу фірмі надавав і продовжує навдавати НДІ "Електроважмаш", на стендах якого проходять перевірку всі нові розробки фірми.
Держстандартом України затверджені технічні умови ТУ У 14111810.001-95 (початок дії 01.07.95 р. ) "Щітки БДХ для електричних машин транспортних засобів".
Фірма "ЛЕГ" виготовляє власні матеріали марок БДХ-30, БДХ-40 і БДХ-50 замість російських аналогів серії "ЭГ". За нашими відомостями, наші щітки єдині, що пройшли добровільну сертифікацію на застосовність на залізничному транспорті.

При організації власного виробництва щіток спеціалісти фірми брали до уваги такі міркування:
1. Традиційні, використовувані всіма найбільшими світовими виробниками щіток технології надзвичайно енергомісткі, тому що включають стадію випалу матеріалів (нагрівання до температур порядку 1 200 0С) і графітацію (нагрівання до температур вище 2 500 0С).
2. При традиційних засобах виробництва використовується дуже дороге матеріалоємке устаткування.
3. Основний обсяг (по масі використовуваного матеріалу) щіток на ринку - щітки так званого ?електрографітованого класу?, які використовуються на колекторних двигунах і генераторах потужністю вище 1 кВт.

З огляду на, у першу чергу, викладені вище розуміння, було прийняте рішення засвоїти виробництво електрощіточних матеріалів з електричними параметрами, характерними для щіток електрографітованого класу, але застосувавши значно менш енергоємні технології, що використовують, проте, більш дорогі вихідні сировинні компоненти: графітовані вуглецеві матеріали замість традиційних коксів, сажі і синтетичні смоли замість пеків.
Далі був зроблений аналіз номенклатури електрощіточних матеріалів, які випускаються серійно в усьому світі. Було з'ясовано, що всі виробники цих матеріалів мають в своїй виробничій програмі багато матеріалів, які відрізняються за своїми електрофізичними характеристиками на декілька відсотків. При цьому ніде ніколи однозначно проектувальники електричних машин не могли з 100-відсотковою гарантією визначити марку щіток, необхідну даній машині. У кожному випадку дослідним шляхом підбиралися щітки з матеріалів, близьких по своїх характеристиках.
Базуючись на результатах проведеного аналізу, спеціалістами фірми "ЛЕГ" були виділені 3 типу матеріалів електрографітованого класу, різноманітних по своєму функціональному застосуванню:
1. матеріали, призначені для роботи по кільцях генераторів і синхронних електродвигунів (російські аналоги ЭГ4, Г3, 611ОМ);
2. матеріали, призначені для роботи на колекторах генераторів і ненавантажених електродвигунів (російські аналоги ЭГ14, ЭГ71, …);
3. матеріали, призначені для роботи на колекторах двигунів і генераторів із важкими умовами комутації (російські аналоги ЭГ61А, ЭГ74, эГ84-1, ЭГ75, ЭГ85).
Фірмою "ЛЕГ" зроблена спроба уніфікації матеріалів, що випускаються: виробництво матеріалу БДХ30 замість матеріалів першого типу; БДХ40 і БДХ40-Ф замість матеріалів другого типу і матеріалів БДХ50 і БДХ50-Ф замість матеріалів третього типу.
Настільки кардинальне рішення стало можливим втілити в життя завдяки технологічній можливості одержання матеріалів з анізотропією електрофізичних характеристик. Вибір електрощіточного матеріалу з набору стандартних електрографітованих матеріалів був завжди плодом поступки між забезпеченням гарних умов комутації (високий електроопір, великий перехідний опір на пару щіток) і вимогою малого енерговилучення в щітково-колекторному вузлі (малий електроопір, мале падіння напруги на пару щіток). У матеріалах же серії БДХ, що випускаються фірмою "ЛЭГ", цієї поступки можна уникнути, тому що електроопір матеріалів БДХ у напрямку r (від шунта до колектора) мінімум у 2,5 рази менш, ніж у напрямку t (напрямок обертання колектора). Таким чином, при однакових, у порівнянні зі стандартними матеріалами енерговилучення у щітково-колекторному вузлі, щітки БДХ мають помітно кращі колекторні характеристики.
У висновку відзначимо, що розроблені спеціалістами фірми "ЛЕГ" матеріали БДХ40-Ф і БДХ50-Ф, що зберігають працездатність при температурі 145 0С, і матеріал БДХ30-СФ, що зберігає працездатність при щільностях току 25 А/см2, не мають аналогів серед матеріалів, що випускаються російською електротехнічною промисловістю.

Контактні вставки тролейбусів.
Фірма "ЛЕГ" почала виробництво контактних вставок голівок струмоприймачів у листопаді 1995 року, відгукнувшись на прохання керівництва Харківського МКП "Міськелектротранс", не задоволеного якістю і ціною вставок виробництва Харківського заводу електротранспорту (колишній ВАРЗ). Застосувавши деякі технологічні рішення, використані при виробництві щіток, а також освоївши поряд із методом прямого пресування (вставки ВКТ-1) екструзійний метод виробництва (вставки ВКТ-2), фірма вже в січні 1996 року змогла цілком забезпечити потребу Харківського МКП "Міськелектротранс". З 15 травня 1996 року фірма "ЛЕГ" - єдиний український виробник, що здійснює випуск продукції відповідно до чинних технічних умов. У 1998 році фірмою освоєно виробництво і почато серійний випуск "всепогодних" металографітових вставок нового класу ВКТ-1М, ВКТ-3М, ВКТ-5М.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства