Нафтогазовидобувне управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта"

  • Адреса:
    вул. Київська, 119, м. Охтирка, Сумська обл., 42700, Україна
  • Телефон:
    +38(05446) 2-30-08, 3-10-76, 3-10-87
Начальник – Нестеренко Олексій Григорович

НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" створено в 1961 році. За час існування воно з невеликого промислу перетворилось на найбільше нафтогазовидобувне виробництво в Україні. Маємо у своєму активі 50 % видобутку нафти і 6 % видобутку газу країни, маємо згуртований, висококваліфікований персонал. Відчуваємо повагу і підтримку з боку громадськості. Бачимо добрі перспективи у майбутньому. Вважаемо, що цими здобутками ми завдячуємо власній стратегії розвитку, що базується на чотирьох чинниках:

- підвищенні інтенсивності використання природних ресурсів за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
- виваженій кадровій політиці;
- заходах по підвищенню екологічної безпеки;
- спонсорській і доброчинній діяльності.

В цій корпоративній філософії розвитку втілюється наша мета - займати чільне місце в нафтогазовидобувній галузі України. Підстави для цього є: за розрахунками спеціалістів наш сировинний потенціал може забезпечити стабільний видобуток нафти на рівні 2-2,5 млн. т/рік на протязі 50-60 років.
Виробництво потребує капіталовкладень, нових технологій. Ми відкриті для співробітництва і впевнені, що з нашого боку майбутні інвестори матимуть надійних і передбачуваних партнерів з великими можливостями.

Виробнича діяльність НГВУ "Охтирканафтогаз" пов'язана з видобутком, промисловою підготовкою, транспортом вуглеводневої продукції та будівництвом об'єктів нафтогазовидобутку.
НГВУ "Охтирканафтогаз" ВАТ "Укрнафта" забезпечує сьогодні 50% видобутку нафти і 6% видобутку газу в Україні. Організаційно підприємство є складовою частиною відкритого акціонерного товариства "Укрнафта".

Обсяг робіт

НГВУ "Охтирканафтогаз" здійснює розробку 26 нафтових і газових родовищ, розташованих на території чотирьох областей: Сумської, Харківської, Полтавської, Чернігівської.
Основними родовищами по видобутку нафти і нафтового газу є Анастасівське, Бугруватівське, Коржівське і Південно-Панасівське. На їх долю випало 888 тис.т нафти або 67% від загального видобутку нафти по НГВУ в 1999 році.
Загальний обсяг буріння становить понад 90 тис.м на рік. У цей час працюють 28 бурових установок. Видобуток нафти, конденсату і газу забезпечується експлуатаційним фондом з 490 свердловин, в т.ч. 262 нафтових, 82 газових, 66 нагнітальних, 64 водозабірних та 16 поглинальних. Крім того, є 52 спостережні свердловини. Загальна довжина промислових трубопроводів досягла 1000 км.
Середній дебіт нафти однієї свердловини в НГВУ "Охтирканафтогаз" складає 18 т/доб., при середньому по ВАТ "Укрнафта" 3,5 т/добу.
Видобуток нафти в НГВУ здійснюється фонтанним (60 свердловин), газліфтним (52 свердловини) способами; крім того, в 139 свердловинах працюють штангові глибинні насоси (ШГН), в 11 свердловинах - електровідцентрові насоси (ЕВН).
Відсепарований видобутий газ частково готується в промислових умовах і подається споживачам за рахунок власного тиску. Більша частина газу (88%) готується до транспортування шляхом компреміювання на Качанівському та Гніденцівському ГПЗ. Існуюча система збору забезпечує високий рівень використання ресурсів нафтового газу. В 1999 році він склав 98%.
Товарний газ поставляється населенню, комунально-побутовим і бюджетним організаціям, а також промисловим споживачам по системі власних газопроводів і системі магістральних газопроводів "Укртрансгазу".

Використання новітніх досягнень науки і техніки

На підприємстві сьогодні використовуються новітні технології, які покликані забезпечити подальшу інтенсифікацію нафтогазовидобутку.

До їх числа відносяться:
-соляно-кислотні, глино-кислотні і лужно- кислотні обробки привибійних зон пластів;
-застосування поверхнево-активних речовин;
-очистка привибійних зон пластів за допомогою спеціальних пристроїв;
-ізоляційні роботи з використанням спеціальних тампонуючих реагентів;
-потужні гідророзриви пластів;
-термобарохімічні обробки привибійної зони пластів.

Пріоритетний напрямок діяльності

Результати екологічного контролю свідчать, що у процесі своєї діяльності підприємство повністю дотримується відповідних нормативів. Вміст забруднюючих речовин у викидах підприємства у 1,2-1,5 рази нижчий від нормативно припустимих рівнів, встановлених для нього Державним комітетом з охорони природи.
Зменшення негативного впливу нафтогазовидобутку є для підприємства одним із пріоритетних напрямків діяльності. Приклад такої плідної роботи НГВУ "Охтирканафтогаз" - розбудова і охорона Хухринського гідрологічного заказника. Це унікальна територія, на якій поєднуються болотні, лісові і лугові ландшафти, мешкають численні види флори і фауни.

Багаті запаси вуглеводнів

Охтирський нафтогазопромисловий район належить до найперспективніших в Україні.
Геолого-розвідувальні роботи останніх років підтвердили високу перспективність району робіт підприємства, свідченням чого, зокрема, є високі темпи приросту запасів вуглеводнів на площах, які розробляються. Якщо середньорічний приріст нафти і газу в цілому по Україні складав за останні роки 82,1т умовного палива на 1м буріння, то для району робіт підприємства цей показник становить 190т умовного палива на 1м.
На родовищах Охтирського нафтогазопромислового району є 197 проектних свердловин (31% загальної кількості по ВАТ "Укрнафта") з обсягами експлуатаційного буріння 1085 тис.м (35,6% від загальних обсягів по ВАТ "Укрнафта").
Перспективними для дорозвідки є вже відкриті родовища: Західно-Козіївське, Західно-Рибальське "глибинне", Східно-Рогінцівське, Західно-Качанівське, Бугруватівське, Хухринське, Радянське, Ясенівське. Ресурси вуглеводнів тут складають 8,58 млн.т.
Пошуково-розвідувальні роботи планується зосередити також на нових високоперспективних площах: Мітяєвсько-Овинівській (2,2 млн. т.), Іванівській (1,5 млн. т.), Вербівській (1,2 млн. т), Рицинській (1,4 млн.т., в т.ч. Тростянецькій - 1,0), Остафіївській (1,67 млн.т). Перспективними є Жолобківська (1,5 млн.т), Черемхівська (1,0 млн.т), Коржівська "глибинна" (5 млн.т.), Анастасівська "глибинна" ( 2,5 млн.т.) площі.
Крім того, значним резервом є запаси високов'язких нафт Бугруватівського родовища, що становлять 37 млн.т. Для їх видобутку необхідне закачування гарячої води в пласти з метою ППТ.
За розрахунками фахівців підприємства встановлений сировинний потенціал може забезпечити стабільний видобуток нафти на рівні 2-2,5 млн.т/рік протягом 50-60 років.

Умови для успішного розвитку

Заради досягнення потенційно можливого рівня видобутку, відповідно до прогнозного розрахунку, необхідне збільшення обсягів робіт. Перш за все, з пошуково-розвідувального буріння, приблизно до 26 тис. м/рік, експлуатаційного буріння - не менше як 130 тис. м/рік.
Вирішальне значення при цьому будуть мати масштаби і темпи впровадження нової техніки та технологій, і, головне, наявність необхідних фінансових ресурсів.
З метою залучення коштів для підтримання та нарощування видобутку нафти укладено договір про спільну діяльність з компанією "ЛВР" (Канада) по розробці високов'язкої нафти Бугруватівського родовища. За попередніми розрахунками, при залученні до розробки Бугруватівського родовища інвестицій загальним обсягом 30 млн. доларів США додатковий видобуток нафти складатиме понад 2 млн.т у порівнянні з базовим видобутком, який складає 795 тис.т.

До перспективних новобудов відноситься і розпочате будівництво на УКПН Качанівського родовища установки стабілізації нафти з проектною потужністю 500 тис. т/рік. Тут буде одержана широка фракція легких вуглеводнів в обсязі 50 тис. т/рік, що використовуватиметься для виробництва зрідженого газу та стабільного газового бензину на Качанівському ГПЗ.
Світова практика показує, що при наявності запасів природного та нафтового газів на базі цієї сировини можуть бути організовані багатотонні та високорентабельні виробництва етану, зріджених газів, інших видів вуглеводневої сировини та моторного палива. Враховуючи високу ефективність газової сировини і великий інтерес до неї на світовому ринку, багато нафтовидобувних країн світу здійснюють будівництво , розширення та реконструкцію газопереробних заводів.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства