Публічне акціонерне товариство "Донецьккокс"

  • Адреса:
    вул. Зарічна, 1, м. Донецьк, 83086, Україна
  • Телефон:
    +38(062) 387-30-70, 387-32-68
  • Веб-сайт:
    http://www.donetskcoke.com   
Генеральний директор - Шабанов Андрій Леонідович

Донецький коксохімічний завод розташований в трьох центральних районах міста Донецька і складається з трьох ділянок Рутченківської, Донецької та Смолянинівської.

Історія заводу розпочалась з 1869 року, коли “Ново-Російське товариство кам’яновугільного, залізничного та рейкового виробництва” розпочало будівництво комплексу металургійного виробництва (Донецький металургійний завод).

У 1898 році почалось виробництво на Рутченківському коксохімічному заводі, а у 1912 році на Смолянинівському коксохімічному заводі.

У 1970 році Донецький, Рутченківський і Смолянинівський заводи були об’єднані в Донецький коксохімічний завод.

11 грудня 1995 року було зареєстровано на базі заводу акціонерне товариство “Донецьккокс”.

Мета діяльності товариства.
Товариство створено з метою одержання прибутку та реалізації економічних та соціальних інтересів акціонерів, а також матеріальних і соціальних інтересів членів трудового колектива шляхом найеффективнішого використання майна, яке йому належить, та коштів акціонерів у процесі їх спільної діяльності, впровадження нових технологій, форм організації та оплати праці, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для насичення ринка продукцією, роботами та послугами товариства.

Спеціалізація :
- виробництво коксохімічної продукції;
- виробництво та реалізація іншої продукції виробничо - технічного призначення;
- ремонт та будівництво житла, об'єктів виробничого, побутового та соціально - культурного призначення;
- надання побутових послуг населенню та юридичним особам;
- посередницька та торгово - закупівельна діяльність;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання задоволення соціальних інтересів акціонерів;
- виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;
- надання послуг громадського харчування;
- надання інформаційних та інших видів послуг як на території України, так і за ії межами;
- здійснення перевезень автомобільним транспортом та надання послуг населенню, іншим підприємствам, установам, організаціям при наявності ліцензії;
- зовнішньо-економична діяльність згідно з діючим законодавством України;
- проведення науково- дослідних, проектних та конструкторських робіт самостійно або з залученням співвиконавців;
- здійснення іншої підприємницкої діяльності, яка не заперечена діючим законодавством.

До складу ВАТ ”Донецьккокс” входять слідуючі основні структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
1. Донецький коксохімічний цех;
2. Смолянинівський коксохімічний цех;
3. Цех вуглепідготовки;
4. Коксовий цех;
5. Цех удавлювання хімічних продуктів коксування;
6. Цех сіркоочищування;
7. 3алізничий цех;
8. Ремонтно-механічний цех;
9. Ремонтно-будівельний цех;
10. Управління капітального будівництва;
11. Цех пароводопостачання;
12. Служба зв'язку;
13. Житлово-комунальний відділ;
14. Цех безрейкового транспорту;
15. Електричний цех;
16. Лабораторія автоматизації та метрології;
17. Центральна заводська лабораторія;
18. Відділ технічного контролю;
19. Господарчий цех;
20. Цех харчування
21. Спортивно-оздоровчий комплекс;
22. Служба охорони підприємства;
23. Дільниця благоустрою;
24. Дитячий оздоровчий табір;
25. База відпочинку.

Основними видами продукції підприємства є:
- кокс доменний (+ 25мм);
- кокс ливарний (+ 60мм , 40-60 мм);
- коксовий горіх (10-25мм);
- коксовий дріб'язок (10-10 мм);
- газ коксовий ;
- смола кам'яновугільна;
- сирий бензол;
- сульфат амонію;
- аміачна вода;
- сульфід амонію технічний;
- феноляти натрію;
- товари народного споживання;
- інша продукція.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства