Український державний університет залізничного транспорту

  • Адреса:
    пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 715-69-05, 732-28-25, 732-28-82
  • Веб-сайт:
    http://www.kart.edu.ua   
Ректор - Панченко Сергій Володимирович

Український державний університет залізничного транспорту створено на базі Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, який був оснований в вересні 1930 року.

Сьогодні академія - сучасний учбовий заклад IV рівня акредитації, де навчається 16 400 студентів, в тому числі 7000 - на стаціонарі, 8 600 - заочно.

Академія проводить прийом студентів на перший курс очної та заочної форм навчання по спеціальностям:
- Автоматика і автоматизація на транспорті
- Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання
- Залізничні споруди і шляхове господарство
- Промислове і цивільне будівництво
- Облік і аудит
- Менеджмент організацій
- Фінанси
- Економіка підприємств
- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- Маркетинг
- Рухомий склад і спеціальна техніка залізничного транспорту
- Електричний транспорт
- Електричні системи і комплекси транспортних засобів
- Теплоенергетика
- Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

В академії працює 1,5 тисячі співробітників, в тому числі 500 викладачів. 72% викладачів мають учені звання. Роботу з студентами проводять 10 дійсних членів і 9 членів-кореспондентів галузевих академій України з інших країн.

За роки існування академії випущено понад 50000 спеціалістів. Серед її випускників - відомі державні діячі і працівники залізничного транспорту.

Академія має у своєму складі 5 факультетів і 2 інститути (Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в м. Донецьк) з денною та заочною формою навчанням, підготовче відділення.

Підготовку іноземних громадян координує Центр міжнародних зв'язків. В академії також є підготоче відділення для іноземних студентів інженерного, економічного та медичного профілю.

У складі академії 29 кафедр, в тому числі 16 випускаючих, які мають 12 філіалів на підприємствах.

З 1995 року діє Учбовий комплекс "Академія-технікум", який забезпечує непреривний процес по отриманню кваліфікацій бакалавра - спеціаліста - магістра на базі кваліфікації "молодшого спеціаліста".

До послуг студентів науково-технічна бібліотека, книжковий фонд який складає більш ніж 1 млн. томів технічної, економічної, громадсько-політичної, учбової та художньої літератури.

В академії студент має можливість покращити індивідуальну комп'ютерну підготовку для вільного володіння комп'ютерними системами з прикладними пакетами програм, а також приймати активну участь в розробці нових програм і систем в рамках студенської наукової діяльності.

Кращі студенти отримують державні, персональні та іменні стипендії, а також стипендії Вченої Ради Академії.

Академія має сучасну учбову і лабораторну базу, свій стадіон, поліклініку, спортивно-оздоровчий комплекс в Євпаторії і на Краснооскольському водосховищі, пансіонат в Алушті. Студенти з інших міст забезпечуються гуртожитком.

Підготовка науково-педагогічних кадрів в докторантурі здійснюється по 11 спеціальностям, в аспірантурі - по 34.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства