Харківський національний медичний університет

  • Адреса:
    просп. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-41-32, 705-07-09, 705-07-11
  • Веб-сайт:
    http://www.knmu.kharkov.ua   
Ректор - Капустник Валерій Андрійович

Харківський державний медичний університет заснований за державною формою власності і підпорядкований Міністерству Охорони здоров'я України. Статус університету було надано навчальному закладу постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. №244 ("Про удосконалення мережі вищих навчальних закладів") внаслідок перетворення Харківського медичного інституту, який в 1920 році став правонаступником створеного 17 січня 1805 року медичного факультету Імператорського Харківського університету, заснованого 5 листопада 1804 року Указом Імператора Олександра І.

У 1992 році Харківський медичний інститут першим серед медичних вузів України був атестований Міністерством вищої освіти України за IV рівнем акредитації .

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. №244 "Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів" на базі Харківського медичного інституту створено Харківський державний медичний університет.

У 1998 році ХДМУ прийнято членом Міжнародної асоціації університетів світу.

У ХДМУ сформувалися та плідно працюють 13 наукових шкіл, деякі з них мають більш ніж вікову історію. У різні роки в ХДМУ працювали академіки В.П.Воробйов, В.Я.Данилевський, О.М.Марзеєв, О.В.Мельников, М.Ф.Мельников-Разведенков, О.В.Палладін, Є.О.Попов, В.П.Протопопов, М.М.Соловйов, А.І.Струков, Г.В.Фольборт, М.М.Цехновіцер, О.І.Черкес, В.М.Шамов, О.О.Шалімов, члени-кореспонденти Д.О.Альперн, В.О.Бєлоусов, О.Я.Данилевський, В.С.Деркач, Є.К.Приходькова, А.М.Утєвський.

Імена багатьох вчених ХДМУ носять вулиці Харкова. Шостий міністр охорони здоров'я України, член-кореспондент АМН України, професор Москаленко В.Ф. - також випускник ХДМУ. Прикладом кращих випускників університету є народні депутати України, професори Біловол О.М., Богатирьова Р.В., Лобода М.В., Святаш Д.В., Гошовський В.С.

За 200 років свого існування медичний університет підготував понад 51000 лікарів.
Харківський державний медичний університет сьогодні - це відомий учбовий заклад, на 5 факультетах якого навчається близько 4500 студентів, серед яких понад 800 іноземних студентів з 35 країн світу. У складі ХДМУ 63 кафедри, більшість з яких очолюють професори та доктори наук. Кадровий потенціал вузу - це 641 викладач, серед них 103 доктори наук та 399 кандидатів наук.

Серед викладачів - 2 дійсних академіка НАН України: Герой праці, Герой України проф. Л.Т.Малая, і проф. В.І.Грищенко, 22 академіки профільних академій: професори А.Я.Циганенко, М.В.Кривоносов, Є.Г.Дубенко, В.В.Бобін, М.І.Пилипенко, Г.І.Дуденко, В.С.Приходько, В.М.Хворостинка, А.Ф.Яковцова, М.О.Клименко, С.Ю.Масловський, М.П.Бурих, В.І.Сипітий, М.Г.Богдашкін, І.Ф.Костюк, В.М.Лупир, В.І.Куцевляк, В.П.Голік, В.Г.Самохвалов, В.І.Жуков, Ю.С.Паращук, В.І.Старіков, 2 Заслужені працівники вищої школи України - А.Я.Циганенко, І.Г.Мітасов, 14 Заслужених діячів науки України - професори Л.Т.Мала, В.І.Грищенко, Є.Г.Дубенко, М.П.Воронцов, В.М.Хворостинка, В.С.Приходько, М.Г.Богдашкін, В.І.Лупальцов, Г.І.Дуденко, А.Ф.Яковцова, С.І.Шевченко, В.І.Куцевляк, І.К.Латогуз, Ж.Д.Семідоцька; 6 лауреатів державних премій: професори Л.Т.Мала, В.І.Грищенко, В.І.Лупальцов, Є.Г.Дубенко, Б.Є.Гречаній, Н.П.Волошина; 3 Заслужених лікаря України - професори Лісовой В.М., Біловол О.М., Дащук А.М.

ХДМУ має більш ніж 40-річний досвід підготовки фахівців для іноземних країн. Значна частина іноземних громадян, що закінчили ХДМУ, стали відомими вченими, керівниками медичних закладів, провідними фахівцями та організаторами охорони здоров`я у своїх країнах. Серед них відомі вчені Німеччини: Андреас Дефренг і Герхард Рейхель, завідувачі кафедрами: Уатара Калілу (кафедра урології в Бамако, Малі), Мтанго Фариджи Даніель (кафедра епідеміології і медичної статистики, Танзанія), керівники клінік: К.Б.Бішва (Непал), Ель-Шейх Ідрис (Судан) та інші.

Педагогічний колектив університету працює над удосконаленням методів навчання і контролю знань студентів з метою досягнення світових стандартів якості підготовки лікарів. 18 кафедр ХДМУ є опорними та базовими для підвищення кваліфікації викладачів. Викладачі ХДМУ опублікували 138 підручників та навчальних посібників, серед яких "Атласи анатомії людини" В.П.Воробйова та Р.Д.Синельникова, "Підручник фізіологічної хімії" О.В. Паладіна, "Патологічна фізіологія" Д.О. Альперна, "Комунальна гігієна" О.М. Марзеєва та В.М. Жаботинського, підручник В.П. Трубникова "Ортопедія та травматологія", "Підручник дитячих хвороб" В.О. Бєлоусова, підручник "Мікробіологія" В.С. Деркача, підручник "Дитячі хвороби" В.С. Приходько у співавторстві. Учені ХДМУ працюють над вирішенням важливих проблем сучасної медичної науки та практики охорони здоров'я. Наукові дослідження мають світову новизну, про що свідчать патенти США, Китаю, Німеччини, а також біля 300 авторських свідоцтв.
ХДМУ активно співпрацює з багатьма закордонними та міжнародними науково-дослідницькими і навчальними закладами та організаціями, таким як Європейська Федерація фізіологічних товариств (Франція), Міжнародна організація по дослідженню головного мозку, Регіональне Європейське бюро ВООЗ (Швейцарія), Американський медичний науково-дослідницький фонд, Інститут по дослідженню людини імені Альберта Швейцара та багатьма іншими.
Ученими ХДМУ було видано 260 збірок наукових праць, 230 монографій.

Великої уваги у Харківському державному медичному університеті надають підготовці науково-педагогічних кадрів. За час існування ХДМУ тут підготували понад 200 докторів і 1500 кандидатів наук.

Сьогодні університет проводить підготовку лікарів за учбово-кваліфікаційними рівнями "фахівець" і "магістр" за 43 спеціальностями, затвердженими МОЗ України. Основними з них є:
- Лікувальна справа - здійснюється підготовка лікарів-терапевтів, хірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, отолярингологів (хвороби вуха, горла, носа), невропатологів, психіатрів, рентгенологів, дерматологів, ортопедів-травматологів, судово-медичних експертів та інших.
- Педіатрія - здійснюється підготовка лікарів-педіатрів (дитячий лікар з усіх спеціальностей терапевтичного та хірургічного профілю).
- Медико-профілактична справа - здійснюється санітарних лікарів із загальної гігієни та екології, гігієністів (комунальна гігієна, гігієна дітей та підлітків, гігієна харчування, гігієна праці, радіаційна гігієна), епідеміологів, цехових терапевтів (професійні хвороби), інфекціоністів, організаторів охорони здоров`я тощо.
- Стоматологія - здійснюється підготовка лікарів-стоматологів: терапевт-стоматолог, ортопед-стоматолог (протезування), хірург-стоматолог (щелепно-лицевий хірург, хірург-косметолог), дитячий стоматолог.

У ХДМУ функціонує підготовчий факультет для іноземних громадян.

ХДМУ розташований у 6 корпусах, клінічні кафедри базуються у 8 обласних, 10 міських, 4 відомчих лікувальних закладах і 4 науково-дослідних інститутах. У 1993 р. вступив до дії новий навчально-лабораторний корпус. Зараз проводиться будівництво університетської стоматологічної клініки.

Університет має 6 студентських гуртожитків. До послуг студентів і викладачів - університетська бібліотека з книжковим фондом понад 800000 примірників, а також з сучасними носіями інформації.

Випускники Харківського державного медичного університету працюють в усіх куточках України і далеко за її межами, у різних країнах світу, повертають людям здоров'я, а нерідко й саме життя, і цим створюють добру славу своїй аlma mater.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства