Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії

  • Адреса:
    вул. Мироносицька, 25, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-01-23, 700-01-26, 700-48-25
  • Веб-сайт:
    http://www.niochim.kharkov.ua   
Директор - Довгалюк Ірина Григорівна

Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії (НІОХІМ) - комплексний інститут, що має у своєму складі наукову, проектну частини і дослідний завод.

Перелік вироблюваної продукції:
- наукова продукція з технології, апаратури, приладів контролю та систем керування виробництв основної хімії й "ноу-хау";
- комплексна проектна документація виробництв і підприємств основної хімії;
- нестандартизоване устаткування, апарати та прилади;
- товари побутової хімії;
- продукти малотоннажної хімії.

Основні види діяльності:

НІОХІМ - головний інститут хімічної промисловості в Україні та СНД з розроблення технологій і проектування виробництв неорганічної хімії.

За результатами акредитації й атестації наукових організацій Міністерством промислової політики України НІОХІМ віднесений до найвищої категорії "А" і призначений головним по напрямку "Створення виробництв основної хімії, зокрема, соди та содопродуктів" і відповідає за розвиток і науково-технічний рівень виробництва 60 найважливіших продуктів неорганічної хімії.

За результатами державної атестації НІОХІМ включений до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави до 2006 року.

На базі НІОХІМ створені державний (ТК-53) та міждержавний (МТК-142) технічні комітети з питань стандартизації "Сода, содопродукти, барієві солі, сульфати з гідромінеральної сировини й активні наповнювачі".

НІОХІМ - Головна організація в Україні з питань стандартизації неорганічної хімічної продукції; з вимірювань, що забезпечують охорону довкілля і безпеку праці в промисловості основної хімії; Головна організація метрологічної служби Мінпромполітики України; Центр державної служби стандартних зразків, сполук неорганічних хімічних продуктів, матеріалів, реактивів, іонів неметалів, органічних та неорганічних сполук для контролю довкілля.

НІОХІМ виконує:
- наукові дослідження з розроблення нових продуктів неорганічної хімії; розроблення й удосконалення технології одержання та апаратури хімічних виробництв; технології та устаткування для очищення відхідних газів, рідких та твердих відходів і стічних вод; приладів контролю та автоматизації технологічних процесів; автоматизованих систем керування промисловими виробництвами та підприємствами;
- комплексне проектування хімічних підприємств, включаючи: генеральні плани, технологічне та архітектурно-будівельне проектування, інженерні спорудження, кар'єри та рудники, розсолопромисли, об'єкти теплопостачання, електропостачання, водопостачання, газопостачання, каналізації; автомобільного та залізничного транспорту; розробка нормативів ГДВ і ГДС, розділів охорони довкілля, проектів охорони праці та оцінку чинників, що впливають, на довкілля (ОВНС); розроблення конструкторської документації на устаткування та апаратуру хімічних та суміжних з ними виробництв; комплектування будівництва устаткуванням, організація будівництва і т.ін.

Дослідний завод виготовляє:
- масо- та теплообмінні апарати; ємнісне та дозуюче устаткування; устаткування для розфасовки і транспортування сипких матеріалів;
- хімічну продукцію: порошки вогнегасильні та вибухопридушуючі; сполуки сольові неорганічні; мийні засоби (технічні та побутові); порошки та пасти чистильні; цеоліти синтетичні; зв'язуючи алюмофосфатні та ін.

На основі наукових розробок і за проектами НІОХІМ створено найбільші хімічні комплекси:
- ВАТ "Кримський содовий завод" (Україна);
- завод каустичної соди (Ефіопія);
- виробництво барієвих та стронцієвих сполук на Констянтинівському хімзаводі (Україна) і в Стерлітамакскому ВАТ "Сода" (Росія);
- виробництво кальцинованої соди, поташу, сульфату калію на основі комплексної переробки нефелінів у м. Ачинську та м. Пікальово (Росія).

За розробками НІОХІМ створено виробництва:
- хлоридів кальцію та амонію у ВАТ "Лисичанська сода" і в Слов'янському ВАТ "Содовий завод" (Україна);
- білої сажі БС-120 і БС-100 у м. Стерлітамаку та у м. Ленінську (Росія);
- вогнегасильних порошків, хімічно осадженої крейди, гідрату оксиду кальцію та високодисперсного оксиду кальцію в Слов'янському ВАТ "Содовий завод" (Україна);
- бішофиту (Туркменистан).

За проектами НІОХІМ здійснено розширення та реконструкцію виробництв кальцинованої соди:
- у ВАТ "Кримський содовий завод" (Україна); ВАТ "Лисичанська сода" та Слов'янському ВАТ "Содовий завод" (Україна);
- у Березниківському та Стерлітамакському ВАТ "Сода" (Росія).

Фахівці НІОХІМ брали участь у проектуванні, пуску й освоєнні содового заводу в м. Девня (Болгарія).
НІОХІМом укладено 30 ліцензійних угод, отримано 100 зарубіжних патентів, вийшло друком 72 збірника наукових праць та 8 монографій.

Розробки вчених інституту відзначені двома Державними преміями України в галузі науки і техніки, у т.ч., в 1999 р. за "Розробку теоретичних основ технології та устаткування виробництва кальцинованої соди і створення промислового комплексу Кримського содового заводу" і премії Ради Міністрів СРСР.

Основний напрямок науково-дослідних і проектних робіт інституту - розроблення та впровадження нових хімічних виробництв та удосконалення діючих.

Створений науково-технічний потенціал дає змогу також вирішувати проблеми інших галузей промисловості: нафтопереробної, гумотехнічної, вугледобувної, харчової, машинобудівної тощо.

За час реформування української економіки НІОХІМу вдалося розвинути більшість його наукових напрямків, а також досягти певних успіхів у міжнародному співробітництві.

НІОХІМ має значний досвід міжнародного співробітництва з підприємствами та фірмами Російської Федерації, Республіки Узбекистан, Республіки Казахстан, Туркменистану, ФРН, Франції, Болгарії, Польщі, Ефіопії та ін. як творець нових прогресивних технологій і конкурентоздатного устаткування, а також як проектувальна організація виробництв неорганічної хімії.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства