Харківська торгово-промислова палата

  • Адреса:
    просп. Героїв Харкова, 122 Б, м. Харків, 61037, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 714-96-90, (067) 577-47-55
  • Веб-сайт:
    http://www.kcci.kharkov.ua   
Президент - Зверєв Віктор Олександрович

Розвиток промисловості і розширення міжнародного співробітництва Харкова стали передумовою для створення в 1925 році Українсько-Східної торгової палати, яка з квітня 1995 року має назву Харківська торгово-промислова палата.

80-річна історія Харківської торгово-промислової палати дозволила накопичити значний досвід роботи у наданні допомоги, в налагоджуванні ділового співробітництва між українськими і закордонними партнерами, розширенні ринків збуту товарів і послуг.
Харківська торгово-промислова палата - недержавна організація, із самоврядуванням, яка об'єднує на добровільній основі суб'єктів підприємницької діяльності Харківської області незалежно від форм власності і діє на основі Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні".Сприяє всебічному розвитку бізнесу в регіоні, становленню взаємовигідних економічних зв'язків між українськими і іноземними партнерами.

Членом торгово-промислової палати може бути любий суб'єкт підприємницької діяльності, який зобов'язується дотримуватися Статуту Торгово-промислової палати, а також здійснювати свою діяльність у відповідності з законодавством України і міжнародним правом. Вступаючи в члени Харківської торгово-промислової палати, підприємці одночасно стають членами Торгово-промислової палати України.

Палата відкрита для співробітництва з суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності.

Члени Харківської торгово-промислової палати мають наступні переваги:
- Підвищення іміджу підприємства як надійного і стабільного ділового партнера;
- Першочергове обслуговування з усіх видів послуг, які надає Харківська торгово-промислова палата і Торгово-промислова палата України;
- Участь у ділових зустрічах з українськими і закордонними партнерами;
- Отримання актуальної інформації про виставки, семінари, форуми, делові зустрічі, які проходять в Україні і за кордоном; про комерційні і інвестиційні пропозиції і запити вітчизняних і закордонних фірм;
- Розміщення комерційних пропозицій і запитів про співробітництво в довідково-інформаційній електронній базі даних Харківської ТПП;
- Отримання журналів Харківської ТПП "Вестник Торгово-промышленной палаты", Торгово-промислової палати України "Деловой вестник", бізнес-довідника "Желтые страницы Украины"
- Отримання рекомендаційних листів для представлення підприємства-члена Палати у представництвах іноземних держав (Посольствах, Консульствах).

Харківська торгово-промислова палата:
Консультує:
- З правових питань зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) і практичної організації ЗЕД;
- З різних питань господарської діяльності підприємств;
- З питань валютного, тарифного і нетарифного регулювання у зовнішньоекономічній діяльності.

Інформує:
- Про комерційні пропозиції вітчизняних та іноземних фірм;
- Про тендери, ділові зустрічі, конференції, семінари, виставки, ярмарки, які проводяться в Україні і за кордоном

Організовує:
- Проведення національних і міжнародних виставок-ярмарок у Харкові;
- Участь українських підприємців у виставках-ярмарках в Україні і за кордоном;
- Економічні конференції, ділові зустрічі;
- Семінари, презентації для українських та іноземних підприємців;
- Проведення тендерів по закупівлі товарів та послуг;
- Пошук інвесторів;
- Розміщення іміджевих статей, комерційних пропозицій і рекламних матеріалів у журналі "Вестник ТПП", на сайті Харківської ТПП

Спільно з міжнародними юридичними компаніями:
- Надає рейтингові звіти про українські компанії;
- Надає кредитно-фінансові звіти про українські і закордонні компанії;
- Надає нормативні документи по зацікавленій тематиці українського і закордонного законодавства, які цікавлять;
- Підтримує українських підприємців в ході судових процесів в будь-якій країні світу;
- Супроводжує виконання рішень Міжнародного Комерційного Арбітражного суду при ТПП України на території іноземних держав.

Забезпечує:
- Оформлення сертифікатів на всі товари українського походження;
- Переклад документації на любі мови світу і завірення перекладів;
- Оформлення свідоцтв про присвоєння штрихових кодів;
- Визначення кодів товарів по ТН ЗЕД;
- Надання інформації про рівень цін на вітчизняні і закордонні товари;
- Підготовку документів для реєстрації товарних знаків (торгових марок) і видачу свідоцтв про охорону прав власності;
- Оцінку об'єктів нерухомості, в тому числі експертну грошову оцінку земельних ділянок;
- Оцінку машин, обладнання, автотранспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів;
- Оцінку цілосності майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав і нематеріальних активів, інтелектуальної власності;
- Експертизу кількості і якості товарів експортно-імпортних поставок;
- Оформлення вантажних митних декларацій;
- Акредитацію в митних органах;
- Підготовку адресних довідок про закордонних і вітчизняних підприємців;
- Пошук партнерів в Україні і за кордоном, надання інформації про надійність українських і закордонних фірм;
- Оформлення і передачу комерційних пропозицій;
- Реєстрацію підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями;
- Розробку зовнішньоекономічних контрактів, внутрішньогосподарських договорів і завірення виконаних документів;
- Претензійно-позову роботу для підприємців;
- Розробку позових заяв в МКАС при ТПП України, ТПП Російської Федерації;
- Оформлення висновків про форс-мажорні обставини;
- Організацію підтримки розвитку малого і середнього бізнесу;
- Проведення маркетингових досліджень в будь-якій області економіки, в будь-якій країні світу;
- Розгляд цивільних і господарських справ у Постійно діючому Третейському суді при Харківській ТПП;
- Реєстрацію і занесення резидентів України до Реєстру надійних партнерів;
- Проведення операцій по закупівлям і продажам, в тому числі по зовнішньоекономічним контрактам, на Аграрній біржі.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства