Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

  • Адреса:
    вул. Кирпичова, 21, м. Харків, 61002, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-15-64, 707-64-11, 707-66-01
  • Веб-сайт:
    http://www.kpi.kharkov.ua   
Ректор - Сокол Євген Іванович

Сфера діяльності:
Підготовка:
- Бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 75 спеціальностями.
- Аспірантів за 75 спеціальностями і докторантів за 76 спеціальностями.
- Кандидатів і докторів технічних наук за 29 і 25 спеціальностями відповідно.
Науково-технічні розробки в галузях машинобудування, електроенергетики, хімічних технологій, ресурсозбереження, автоматизованих систем управління, розробки програмних продуктів і інформаційних технологій, збереження навколишнього середовища, біотехнологій тощо.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", заснований в 1885 році, - найстаріший технічний ВНЗ лівобережжя України.

Його історія стала невід'ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної та культурної історії України. З Харківським політехнічним університетом пов'язані імена лауреата Нобелівської премії Л.Д.Ландау, всесвітньо відомих вчених - академіків Н.Н.Бекетова, П.П.Буднікова, А.К.Вальтера, А.М.Ляпунова, С.П.Тимошенка, М.Д.Пільчикова, К.Д.Синельникова, В.А.Стеклова, Е.І.Орлова, Г.Ф.Проскури, І.І.Стрелкова, В.М.Хрущова, С.С.Уразовського, А.П.Філіпова, В.І.Атрощенка, А.С.Бережного, А.М.Підгорного, почесних докторів Д.І.Менделєєва і М.Є.Жуковського, а також засновника Харківської та Київської політехніки професора В.Л.Кирпичова та ін.

З університетом пов'язано зародження української технічної науки у галузях механіки, теорії міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики та кріогеніки, електро- та теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування тощо.

За роки існування університет підготував понад 135 тисяч інженерів, 22 вихованця університету стали членами - кореспондентами, дійсними членами Національної Академії наук України, більше 100-а отримали Державні премії.

Сьогодні в складі університету: 24 факультети, 87 кафедр, інститут танкових військ ім. Верховної Ради, станкоінструментальний технікум, науково-технічна бібліотека з фондом понад 2 млн. томів, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів, центр нових інформаційних технологій, науково-дослідна частина, три науково-дослідних інститути. Працюють магістратура, аспірантура, докторантура. Щорічно співпрацівники університету захищають понад 60 кандидатських і докторських дисертацій.

За участю НТУ "ХПІ" організовано 17 навчально-науково-виробничих комплексів, до складу яких входять підприємства, науково-виробничі об'єднання, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, 15 ліцеїв, 6 гімназій, 100 середніх шкіл, 37 технікумів і коледжів, 23 СПТУ міста Харкова і області.

В ньому навчаються понад 20 тис. студентів, 320 аспірантів; серед них близько 1000 іноземців з 31 країни світу. Працюють 1700 викладачів та науковців, серед яких 160 докторів наук і професорів та понад 760 кандидатів наук і доцентів. В університеті готуються фахівці за 75 спеціальностями на денній та за 40 спеціальностями на заочній формах навчання за 26 напрямками: інженерна механіка, менеджмент, прикладна фізика, екологія, прикладна математика, механіка, комп'ютерні науки, інженерне матеріалознавство, енергетика, електротехніка, комп'ютерні системи, автоматика і управління, комп'ютерна інженерія, хімічна технологія та інженерія, харчова технологія та інженерія, електромеханіка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, електроніка, електронні апарати, метрологія та вимірювальна техніка, фізичне виховання і спорт, економіка і підприємство, прилади, телекомунікації, філологія, залізниці та залізнична техніка.

НТУ „ХПІ" має військову кафедру, яка готує студентів за 11 військовими спеціальностями з присвоєнням військового звання „лейтенант запасу".

Навчальні плани передбачають обов'язкове використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, наскрізну математичну, гуманітарну, економічну та екологічну підготовку.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за трьома кваліфікаційними рівнями. Перший рівень - навчання 4 роки з наданням кваліфікації бакалавр, другий - 5,5 років з наданням кваліфікації інженер і третій - 6 років з наданням кваліфікації магістр.

Забезпечується інтеграція науки і освіти, зокрема в процесі відкриття нових соціальностей, що формуються на основі випереджаючого розвитку нових наукових напрямів. За останні 10 років в університеті створено 7 нових факультетів і 15 кафедр, відкрито 25 нових спеціальностей. Підготовлено 989 фахівців для 69 країн світу.

Підготовчий факультет, один з найкращих в Україні, за 30 років підготував 4500 іноземних громадян до вступу в вищі навчальні заклади країни.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямків розвитку техніки і технології разом з НТУ „ХПІ" утворив навчально-науковий комплекс післядипломної освіти. В МІПК НТУ „ХПІ" можна отримати глибокі знання, підтверджені дипломом державного зразка. Навчання на контрактній основі з фізичними і юридичними особами. Підвищення кваліфікації здійснюється за 21-ю спеціальністю та спеціалізаціями за профілем інституту у сфері інформаційних технологій, економіки, підприємництва та інтелектуальної власності.

Вчені університету продовжують його славетні традиції, успішно розвивають і примножують наукові досягнення своїх попередників, які організували визнані в Україні і далеко за її межами наукові школи: з проблем фізики металів, високих технологій металообробки, електроприводу, двигунів внутрішнього згоряння, танкобудування, кераміки і композитів, синтезу жирів, азотної кислоти, нафтових палив, електрохімії, систем керування космічними апаратами, промислової і медичної електроніки, інформаційних технологій, енергозбереження, систем управління тощо. Нині в університеті їх налічується 25.

За останні 5 років вчені НТУ "ХПІ" удостоєні п'ятьох Державних премій України в галузях науки, техніки та архітектури, премії НАН України.

В університеті працюють 18 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників вищої школи України, 8 лауреатів Державних премій, 26 академіків національної Академії і галузевих АН України.

Постановою Кабінету Міністрів України №1709 від 19.12.01. експериментальна база НДПКІ "Молнія" та іоносферний зонд науково-дослідного інституту "Іоносфера" віднесено до переліку наукових об'єктів, що становлять Національне надбання держави.

Університет співробітничає за міжнародними програмами, проектами, грантами з провідними університетами 24 країн світу. Його партнерами є 64 ВНЗ та фірм практично з усіх континентів світу. В 2003р. в університеті виконувалися 28 міжнародних проектів по програмах ТЕМПУС - ТАСІС, Інко - КОПЕРНІКУС, ІНТАС та ін., 15 договорів з зарубіжними фірмами, 94 наукові роботи, які фінансуються за рахунок Держбюджету України. За останні 3 роки в 11 разів зросли обсяги наукових досліджень по госпдоговірній тематиці. Загальний обсяг фінансування НДДКР в 2003 році перевищив 9 млн. грн.

Спільною Постановою Міносвіти і НАН України на базі НТУ "ХПІ" створено Північно-Східний регіональний центр науково-освітньої комп'ютерної мережі України (URAN). Це забезпечує плідну діяльність потужної інформаційної системи університету, ефективне співробітництво її з інформаційною системою освітніх і наукових інститутів Харківського регіону.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє забезпечити навчально-виховний процес, проведення наукових досліджень та вирішувати соціальні проблеми: забезпечення студентів та викладачів житлом, оздоровлення та лікування співробітників, підви-щення майстерності спортсменів. В складі університету діють: палац студентів з танцювальними, виставочними та конференц залами, спортивний комплекс з 2 плавальними басейнами, 2 спортивно-оздоровчих табори (м.Алушта - 300 місць, м.Чугуїв - 200 місць), профілакторій на 100 місць, їдальня на 1700 посадкових місць, корпус в санаторії "Бермінводи" на 57 місць, гуртожитки на 7384 місць, а також 7 житлових будинків.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства