Український науково-дослідний інститут олій та жирів

  • Адреса:
    просп. Дзюби, 2а, м. Харків, 61019, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 376-38-51, 376-38-52
  • Веб-сайт:
    http://fatoil.com.ua   
Директор - Петік Павло Федорович

Основні напрямrи діяльності інституту:
1. Розробка перспективних і вдосконалення існуючих технологій, об-ладнання, технічної і технологічної документації за наступними напрям-ками:
- добування олії;
- переробка олії та рослинних жирів (гідратація, рафінація, дезодорація, вінтерізація, відбілка, гідрогенізація);
- виробництво рослинних білків (изолятів, концентратів, білкового соєвого молока, інше); розробка технологій з комплексного використан-ня рослинних білків при виробництві харчових продуктів;
- виробництво маргаринів, кулінарних і кондитерських жирів;
- виробництво майонезу;
- виробництво туалетного і господарського мила.
2. Проектно-конструкторські роботи будівництва нових і реконструкції діючих олійно-жирових виробництв.
3. Метрологічне забезпечення олійно-жирових підприємств;
4. Проведення випробувань олійно-жирової продукції, сировини і відходів виробництва в Системі сертифікації УкрСЕПРО (атестат акредитації № UA 6.001.Т.335 від 17.09.98 р.).
5. Складання щоквартальних і річних інформаційних збірників (брошур), про роботу олійно-жирових підприємств України та огляд роботи олійно-жирових підприємств Росії. Надання щомісячної оперативної інформації про роботу олійно-жирових підприємств України
6. Розробка бізнес-планів впровадження нових технологій і обладнання для розвитку і реконструкції олійно-жирових підприємств.
7. Маркетингові дослідження ринків олійно-жирової сировини та готової продукції в Україні. Розрахунок потреби України у певних видах олійножирової сировини та готової олійно-жирової продукції.
8. Інформаційне забезпечення олійно-жирових підприємств (ГОСТи, ТУ на сировину, готову і попутну продукцію та інше).


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства