Державне підприємство "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка"

  • Адреса:
    вул. Москалівська, 99, м. Харків, 61157, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 731-38-71, 731-47-61
  • Веб-сайт:
    http://zish.com.ua   
ДП "Харківський приладобудівний завод ім.Т.Г.Шевченка" - сучасне багатопрофільне структуроване підприємство, яке володіє високим професійним і технічним потенціалом, усім спектром сучасних технологічних процесів, властивих приладобудівному підприємству:
- лиття чорних, кольорових металів и сплавів;
- виготовлення пластмасових виробів як методом лиття, так і форвакуумним формуванням термопластичних матеріалів;
- механічної обробки і листового штампування металів;
- захисно-декоративних покрить: лакофарбувальні й хімікогальванічні;
- виробництва друкованих плат;
- збирання та монтаж виробів на основі сучасної елементної бази.

ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

Системи керування для атомних і теплових електростанцій
ДП ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка протягом більше 30 років проводить розробку, виготовлення, комплексну поставку, шефмонтаж і пусконалагоджувальні роботи програмно-технічних комплексів (ПТК) автоматизованих систем керування технологічними процесами на атомних и теплових електростанціях.

Ці системи реалізують найважливіші функції керуання, контролю, діагностики, подавання інформації на екранах відеомоніторів автономних робочих місць і табло блочних щитів керування з реєстрацією та друкуванням інформації про проходження технологічних процесів.

З 1972 року розроблено, освоєно у виробництві та запроваджено в експлуатацію декілька поколінь технічних засобівАСУ ТП різного призначення. За цей час виготовлено більше45 комплектів апаратури для систем керування, які експлуатуються на 32 атомних і теплових енергоблоках України, Росії, Литви, Болгарії, Білорусі, Китаю. 4 комплекти ПТК поставлені на АЕС Індії.

Одне із пріоритетних напрямків нашого підприємства - створення систем регулювання турбіни (СРТ).

Основними завданнями СРТ разом з іншими підсистемами є регулювання частоти та потужності з високою точністю, з показниками, які не поступаються західноєвропейським впровадження систем контролю і регулювання турбіною дозволяє значно підвищити якість електроенергії, що виробляється, покращити діагностику основного обладнання машзалу та підвищити його безаварійність.

Системи контролю та керування, які поставляються нашим підприємством, за основними технічними показниками не поступаються імпортним, а їх початкова вартість нижча на 30-40%. Крім того, їх експлуатація,подальші вдосконалення і модернізація в 2-3 рази дешевші від імпортних.

Як показує досвід експлуатації цих систем, на енергоблоках атомних і теплових електростанцій значно скорочується час простою обладнання, підвищується якість електроенергії, що виробляється, до рівня світових стандартів, покращується стабільність роботи енергоблоків. Це важливо для поліпшення економічних показників роботи як окремих електростанцій, так і енергосистеми, забезпечення стабільної роботи народного господарства країни.

Технічна база ПТК - технічні засоби автоматизації ТСА М2002 ТУ У33.3-14315500.028-2003.
ПТК відповідають фундаментальним принципам безпеки, які рекомендовані документами МАГАТЕ і нормам та правилам безпеки, які діють в Україні.

У ПТК реалізовані вимоги, які направлені на поліпшення споживацьких характеристик, скорочення термінів розробки і впровадження в складі АСУ ТП, а також вдосконалення рівня експлуатації.

Технічні та програмні засоби ПТК забезпечують можливість створювати відкриті для модернизації та розвитку АСУ ТП без необхідності змінення технічних рішень, які були реалізовані раніше.

Апаратні та програмні засоби ПТК мають модульну структуру і розвинуте системне ПЗ, яке допускає широкий діапазон їх використання від локальних підсистем керування і контролю до повномасштабної автоматизації об'єктів енергетики.

У ПТК передбачені технічні рішення, які забезпечують високу живучість і надійне функціювання системи при можливих відмовах технічних засобів, помилках персоналу і виникненні непередбачених ситуацій.

У ПТК використані уніфіковані технічні засоби автоматизаціїобмеженої номенклатури з терміном служіння не менше 30 років (з урахуванням ремонтних і відновлювальних робіт).

Установка катодного захисту

Установка катоднго захисту ІУКЗ-48-1.2 призначена для ефективного захисту від електрохімічної (грунтової) корозії підземних металевих споруд, трубопроводів, сховищ нафтопродуктів в умовах корозійного впливу грунту при несприятливій дії блукальних струмів. Установка забезпечує автоматичну підтримку захисного потенціалу споруди на заданому рівні у системі дистанційного керування з верхнього рівня при потужності -1.2КВт, струму- 25А і ККД-90%

Інтелектуальний електропривод

Інтелектуальний електропривод ЕП-ПБ-01 розроблений для атомних станцій, розміщується в обслуговуючій зоні поза герметичною оболонкою (група "П") і призначений для керування трубопроводною запірною арматурою.

Система СМРЕС
Система СМРЕС призначена для автоматизованого дистанційного моніторингу аварійних режимів повітряних ліній електропередавання напругою 6-10кВ і метеоумов у місцях установлення датчиків. Дані, які надходять від автоматизованої системи у режимі реального часу, використовуються для:
- дистанційного визначення місця міжфазних замикань і замикань на землю;
- контролю порушення цілісності або відключення окремих ділянок лінії;
- планування профілактичних і ремонтних робіт, підвищення ефективності дій оперативних виїзних бригад;
- генерації попереджень оперативному персоналу в екстремальних умовах ожеледопаморозевих відкладень та керування установками плавлення ожеледиці.

Мікро ГЕС
Мікрогідроелектростанцїї (мікро ГЕС) можуть працювати як автономні установки, призначені для стійкого енергозабезпечення споживачів, так и паралельно з іншими мікро ГЕС на "локальну" або на промислову мережу . Автоматичне керування мікро и міні ГЕС здійснюється системамикерування виробництва ДП ХПЗ ім.Т.Г.Шевченка.

Оригінальна компоновка агрегатів, застосування передових технологій, сучасні матеріали та дизайн забезпечують високі споживацькі властивості і надійну роботу мікро и міні ГЕС виробництва ВАТ "Турбоатом".

Фотоелектричні системи
ДП ХПЗ ім. Т. Г. Шевченка виготовляє фотоелектричні системи, які забезпечують необхдні параметри безперебійного живлення з можливістю використання як постійного так і змінного струму різного призначення.

Фотоелектрична система безперебійного енергозабезпечення

Система призначена для цілодобового автономного енергозабезпечення об'єктів, сумарна добова споживацькапотужність яких не перевищує 15 кВт/добу

Експериментальний комплекс високотемпературної переробки (піролізу) побутових і промислових відходів

Комплекс обладнання високотемпературного розкладу органічних відходів (піроліз) призначений для переробки побутових і промислових відходів у енергетичні гази, які використовуються для вироблення тепла та рідкого палива. Комплекс забезпечує подавання, ущільнення, завантаження подрібненої органічної сировини та високотемпературний розклад органіки на синтез-газ.

Площа, яку займає комплекс ~ 500 м2
Енергоспоживання ~ 500 кВт (пускове)
Продуктивність переробки ~ 20 тон/добу
Вихідний продукт (синтез-газ) ~ 300 м3 на тону

Засоби зв'язку
Наше підприємство пропонує широкий вибір обладнання:
- цифрові автоматичні телефонні станції;
- кросовое обладнення, шафи, коробки, бокси;
- системи живлення;
- апаратуру цифрових систем передавання;
- центри керування та діагностики (ЦКД);

Вироби для транспорту
ДП ХПЗ ім.Т.Г.Шевченка виготовляє системи оповіщення для метрополітену, електро- і дизельпоїздів, обладнання для залізничних переїздів, світильники для вагонів рухомогоскладу залізниць і метрополітену, тролейбусів, автобусів, кают плавзасобів, буйків річкового флоту, енергозберігаючі світлофори, світильники для освітлення вулиць і під'їздів.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства