Приватне акціонерне товариство "Морський Регістр Судноплавства"

  • Адреса:
    вул. 4-а Бастіонна, 25, м. Севастополь, 99011, Україна
  • Телефон:
    +38(0692) 54-73-26, 55-08-19
  • Веб-сайт:
    http://rmrs.com.ua   
Голова правління - Чуйков Сергій Володимирович

Вид діяльності:
- технічний нагляд за суднами та плавучими спорудами;
- класифікація суден та плавучих споруд;
- сертифікація продукції, поуслуг, систем менеджменту якості, безпеки та екології в різних галузях промисловості.

ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства" - дочірнє товариство Російського Морського Регістру Судноплавства (м. Санкт -Петербург), члена Міжнародної Асоціації Класифікаційних Товариств (МАКТ).

Товариство має широко розгалужену мережу представництв: в Україні в містах: Севастополь, Керч, Феодосія, Ялта, Євпаторія, Київ; в Республіці Бєларусь в м. Мінськ; в Південно-Африканській Республіці в м. Кейптаун.

Персонал ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства" включає в себе понад 90 високопрофесійних спеціалістів, здатних в найкоротші строки та з високою якістю надати широкий спектр послуг в своїй сфері діяльності в будь - якому регіоні України, Республіки Бєларусь та Африканському континенті.

ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства" поряд з традиційною діяльностю по класифікаційним послугам, конвенційному нагляду, сертифікації матеріалів, виробів та розгляду проектів з метою забезпечення безпеки мореплавання, охорони людського життя та попередження забруднення моря з суден, - виконує роботи по сертифікації систем менеджменту якості в системах сертифікації Російського Регістра, Держстандарту Росії, «Оборонсертифіка» Міністерства економіки Російської Федерації, Військового Регістру Міністерства оборони Російської Федерації на основі міжнародних стандартів ISO 9000 та 14000, а також сертифікації продукції в системі сертифікації Держстандарту Росії та в системі добровільної сертифікації, зареєстрованої Держстандартом України.

З високою якістю здійснюється сертифікація:
- виробів суднової техніки, приладобудування та електротехніки в системі сертифікації ГОСТ Р (атестат акредитації органу з сертифікації Держстандарту Росії № РОС RU.0001.11 МП09 від 22 вересня 1999р.)
- контейнерів, тари та упаковки в системі сертифікації ГОСТ Р (атестат акредитації органу по сертифікації Держстандарту Росії № POC.RU.0001 11ТБ03 від 17 вересня 1999р.);
- систем менеджменту якості підприємств на відповідність міжнародним стандартам ISO серії 9000 та 14000 в системі сертифікації Російського Регістру (свідоцтво про реєстрацію в Державному Реєстрі Російської Федерації № POC.RU.В030.04СУ00 від 25 грудня 2000р.)
- систем менеджменту якості підприємств на відповідність міжнародним стандартам ISO серії 9000 (ГОСТ Р ІСО серії 9000) (атестат акредитації органу по сертифікації Держстандарту Росії № POC.RU.0001.13ИС08 від 6 червня 1998р.);
- систем менеджменту якості підприємств на відповідність стандартам ГОСТ Р серії 9000 та 14000 в системі сертифікації «Оборонсертифіка» (атестат акредитації органу по сертифікації № RU.4ОБ00.7101.63 0004 від 15 січня 1999р)
- продукції (робіт, послуг) в системі добровільної сертифікації (Реєстр Держстандарту України №СДС-12 від 4 вересня 1997р.).

Усвідомленя важливості підтримки якості продукції та послуг, призначених для забезпечення безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі та запобігання забрудненості, з суден ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства" створив службу якості та впровадив у себе внутрішню систему менеджменту якості, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:1994.
В 1998році аудитори штаб-квартири МАКТ, а в 2000 році аудитори Держстандарту України - підтвердили відповідність цієї системи менеджменту якості міжнародним вимогам.

ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства", являючись колективним членом Української Асоціації якості, тісно співпрацює в області сертифікації продукції, послуг та систем якості з українськими регіональними центрами стандартизації, метрології і сертифікації, торгово-промисловими палатами, а також з провідними випробувальними лабораторіями та центрами промислових міст України.

Послуги, що надає ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства":
- класифікація, обмір та облік суден;
- нагляд за виконанням вимог міжнародних конвенцій;
- сертифікація систем управління судноплавних компаній і суден у відповідності з вимогами ISM Code (Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і запобігання забрудненості –МКУБ);
- сертифікація систем менеджменту якості підприємств у відповідності з вимогами міжнародних стандартів ISO серій 9000 та 14000 в Системі сертифікації Російського Регістру;
- сертифікація промислової продукції, послуг і систем менеджменту якості підприємств в системі ГОСТ Р;
- сертифікація систем менеджменту якості підприємств в Системі сертифікації "Оборонсертифіка";
- сертифікація продукції та послуг в системі добровільної сертифікації Держстандарту України;
- сертифікація контейнерів, тари та упаковки, в т.ч. у відповідності з рекомендаціями ООН;
- сертифікація промислових об'єктів і продукції, які мають потенційну небезпеку для людей та навколишнього середовища, у відповідності з дорученнями, угодами та ліцензіями державних органів нагляду;
- розробка та впровадження внутріфірмових систем менеджменту якості;
- незалежна експертиза на замовленя клієнта;
- технічний нагляд за транспортними засобами та обладнанням, універсальними і спеціалізованими контейнерами;
- нагляд за кріпленням вантажів на суднах;
- виконання проектних робіт;
- дефектація суден;
- зважування суден, в т.ч. визначення ваги чорних і кольорових металів на судні;
- передпродажний огляд і оцінка вартості суден;
- сюрвейєрське обслуговування вантажів і суден:
- визначення ваги вантажу, прийнятого на судно по судовим осадкам (Draft Survey);
- визначення ваги рідких вантажів прийнятих/відвантажених з судна (Ullage Survey);
- огляд (інспекція якості, кількості, і упаковки) вантажів перед завантаженням на судно (Preloading Survey), інспекція контейнерів перед навантаженням на судно;
- інспекція вантажних приміщень судна на предмет готовності до прийому якого - небудь вантажу;
- пломбування/розпломбування вантажних приміщень судна (Bunker Survey);
- відбір зразків для лабораторних досліджень;
- аналізи та випробування продукції;
- експертиза технології перевезення вантажів;
- контроль перевалочних операцій;
- оцінка технічного стану судна перед входом в чартер (On-Hire Survey);
- оцінка технічного стану судна перед виходом з чартера (Off-Hire Survey);
- комплексна оцінка технічного стану судна (Condition Survey);
- незалежна експертиза;
- консалтинг, підготовка персоналу та інші специфічні послуги в області діяльності ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства" на замовлення Клієнта.

ЗАТ "Морський Регістр Судноплавства", як і весь Російський Морський Регістр Судноплавства в цілому, керуючись існуючою політикою в області якості, всю свою діяльність направляє на досягнення обов'язків по забезпеченню гарантій якості Замовнику при виконанні доручених робіт і надаваємих послуг.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства