Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України

  • Адреса:
    вул. Пушкінська, 80, м. Харків, 61024, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 700-11-27, 704-14-79, 715-63-05
  • Веб-сайт:
    http://www.sytenko.org.ua   
Директор - Корж Микола Олексійович
Заступник директора - Радченко Володимир Олександрович

Харківський інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України було засновано в 1907 році. З перших років свого існування інститут надає ортопедо-травматологічну допомоги у всьому східному регіоні України. Під егідою інституту створено науково-клінічну школу, відому у багатьох країнах світу, а також нові напрямки медичної науки: ортопедичну вертебрологію, ортопедичну артрологію і ортопедичну онкологію. За свої розробки чотири науковці удостоєні звання лауреатів Державних премій. Співробітниками інституту захищено 75 докторських і понад 240 кандидатських дисертацій, видано 78 монографій, 44 підручники і збірники наукових праць, 113 методичних листів і рекомендацій, опубліковано біля 5 тисяч наукових статей.

На сьогодні в інституті працює 469 співробітників , серед яких 60 наукових співробітників (докторів наук — 16, кандидатів наук — 24, без ступеня — 20). Серед науковців: Академік НАН і АМН України, два Заслужених діячі науки і техніки України, один Заслужений винахідник України, один Заслужений лікар України, п'ять членів SІСОТ, один член ISSMIS.

Інститут відрізняється вiд iнших профiльних закладiв наявнiстю сильної клiнiчної бази на 240 лiжок (6 відділень), консультативно-діагностичного відділення, лабораторно-експериментального відділу (6 підрозділів), є архів, наукова бібліотека, експериментальна клініка для тварин, спеціалізоване конструкторське бюро медичної техніки з виробництвом. Iнститут практично єдиний в Українi має унiкальну експериментальну базу, що дозволяє моделювати рiзноманiтнi патологiчнi cтани опорно-рухового апарату. Інститут має в своєму складі такі наукові підрозділи:
- відділення ортопедичної артрології та ендопротезування;
- відділення дитячої ортопедії;
- відділення вертебрології;
- відділення травматології та відновлювальної хірургії;
- відділення оперативної анестезіології та інтенсивної загальної та регіонарної терапії ( з операційним блоком);
- відділення консервативного лікування;
- лабораторію біомеханіки;
- лабораторію патогістоморфології;
- лабораторію біохімії та експериментального моделювання;
- лабораторію патофізіології;
- лабораторію клінічної діагностики з групою імунології та раньової інфекції;
- лабораторію ортезування та біоматеріалів;
- науково-організаційний відділ з редакційно-видавничою групою;
- патентно-інформаційний відділ.
З 14 наукових підрозділів у 8 завідують доктори наук, 5 — кандидати наук.

На базі інституту працюють: спеціалізована рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій, редакція журналу “Ортопедия, травматология и протезирование”, кафедра травматології та ортопедії Харківської медичної академії післядипломного навчання.

Основними напрямками наукової діяльності інституту є:
1. Експериментально-теоретичні фундаментальні дослідження в ортопедії та травматології.
2. Захворювання та пошкодження хребта (остеохондроз, сколіоз, диспластичні захворювання, наслідки травм, пухлини та інші).
3. Тяжка травма опорно-рухового апарату. Дорожньо-транспортний травматизм.
4. Артрологія. Проблеми етіології, пато- та саногенезу, рання діагностика, профілактика і лікування дегенеративно-дистрофічних уражень великих суглобів.
5. Ортопедична онкологія.
6. Медико-механічний напрямок. Розробка, виготовлення та впровадження технічних винаходів, інструментарію, фіксаторів тощо.

Харківський інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України має лабораторно-експериментальну базу, яка дозволяє проводити експериментальні дослідження на чотирьох видах тварин (щури, тушканчики, кролики та собаки) по розробці та моделюванню різних видів ортопедичної патології, а також проведенню дослідженнь на культурах клітин (мезенхімальних, кістково-хрящових). Сучасні методи дослідження дозволяють дати оцінку особливостям перебігу травматичних пошкоджень та ортопедичної патології: біохімічні методи дослідження, які направлені на вивчення органічного та мінерального матриксу кісткової та хрящової тканин, а також на аналіз метаболізму колагену, глікозаміногліканів, глікопротеїнів, неколагенових білків) при різних патологічних станах. При цьому вивчаються як тканини, так і біологічні рідини. Морфологічні методи — електронномікроскопічні, гістохімічні, поляризаційно-оптичні, флюорисцентномікроскопічні — дозволяють охарактеризувати статичні та динамічні показники стану кісткової та хрящової тканин.

Інститут має можливості для проведення токсикологічних досліджень, які використовуються при оцінці нових фармакологічних препаратів та імплантаційних матеріалів.

Наукова тематика лабораторій охоплює наступні проблеми:
- експериментальне моделювання різних видів остеопорозу, особливості ремоделювання кісткової тканини та розробка патогенетичних схем лікування з залученням комплексу фармакологічних препаратів;
- епідеміологічні дослідження мінеральної щільності кісткової тканини популяції мешканців Харкова та Харківської області. Вперше в Україні при використанні кісткової денситометрії була одержана референтна база даних мінеральної щільності кісткової тканини у дітей та підлітків; описаний остеопенічний синдром на тлі коксартрозу, hip-spine синдрому, сколіозу, захворювання Шойермана-Мау;
- регенерація кісткової тканини в умовах остеопорозу, в експериментах на тваринах проведена апробація нових фіксаторів при переломах довгих кісток з активним біологічним покриттям, яке стимулює остеогенез;
- розробка методів оптимізації та стимуляції репаративного остео- та хондрогенезу: культивування мезенхімальних та кістково-хрящових клітин (самостійно та на різноманітних носіях) для імплантації у дефекти міжхребцевого диску та суглобового хряща; експериментальне обгрунтування фармакологічних засобів;
- дослідження нових імплантаційних матеріалів — замісників кісткової тканини для пластики дефектів різного генезу (корундова кераміка, сапфір, кальцій-фосфатні кераміки самостійно та з наповнювачами). Інститут має можливості вивчення таких імплантаційних матеріалів у повному закінченому циклі — від експерименту до клініки. При дослідженні кальцій-фосфатних керамік встановлено, що на перебудову як кісткової тканини, так і самого імплантаційного матеріалу впливає стан, структурно-метаболічні особливості кісткової тканини, вік пацієнта, а також фізико-хімічні характеристики керамічного матеріалу, особливості технології виготовлення, структурність;
- експериментально-теоретичне обгрунтування та впровадження в клінічну практику нових консервативних методів лікування осеоартрозу з застосуванням фізіотерапевтичних методів та вивченням антиартрозних препаратів глюкозамін та оксаглюкамін.
- розробка та клiнiчне використання сапфiро-металiчних ендопротезiв кульшового суглобу;
- оперативна корекцiя уроджених деформацiй опорно-рухового апарату та видовження кiнцiвок;
- розробка, удосконалення та клiнiчне застосування нових технологiй лiкування хребетно-спинномозкової травми;
- розробка нових методiв профiлактики та лiкування травматологiчних ушкоджень та ортопедичних захворювань з використанням плазмохiмiчних реакторiв високого тиску;
- дослiдження принципiв створення нових засобiв та методiв гiпервисокочастотної терапiї для лiкування ортопедичної патологiї та їх клiнiчна апробацiя;
- розробка та клiнiчне використання приладiв для експрес-дiагностики життєздатностi тканин;
- оцiнка фiзичного та психоемоцiйного розвитку, соцiальна орiєнтацiя та адаптацiя школярiв (в тому числi дiтей-сирiт).


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства