Приватне підприємство "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр"

Генеральний директор - Смук Ростислав Теодорович
Головний конструктор - Сторонський Юрій Богданович

Протягом останніх десяти років роботи в галузі приладобудування підприємством розроблено та серійно освоєно шість моделей та дві модифікації приладів радіаційного контролю серії "ЕКОТЕСТ". Усі ці прилади виготовляються підприємством за новітніми технологіями із застосуванням сучасної комплектації. В приладах застосовуються газорозрядні, напівпровідникові та сцинтиляційні типи детекторів іонізуючих випромінень.

За своїм призначенням продукція підприємства поділяється на прилади для:
- санітарної дозиметрії та екології:
· МКС-07 "ПОШУК"
· ДКС-01М "СЕЛВІС"
· РКС-01 "СТОРА-Т"
· РКС-01 "СТОРА-ТУ"
· МКС-05 "ТЕРРА"
- індивідуальної дозиметрії:
· ДКС-02К "КАДМІЙ"
- для пошукових задач:
· МКС-07 "ПОШУК"
· РКС-01 "СТОРА-ТУ"
· ДКС-02П "КАДМІЙ" - "радіаційний пейджер"
- спеціального застосування (цивільний захист, армія):
· МКС-У - модернізований рентгенометр ДП-5В

Сьогодні на підприємстві працює близько 40 чоловік. Ядро підприємства склали iнженери-науковцi зi стажем роботи вiд 10 до 20 рокiв у Львiвському науково-дослiдному радiотехнiчному iнститутi. Серед працівників підприємства є кандидати технiчних наук, аспiранти, висококвалiфiкованi iнженери-розробники, програмiсти, конструктори та технологи. Пiдприємство здiйснює повний цикл науково-виробничої дiяльностi: вiд розробки до серiйного випуску власної продукцiї. Пiдприємство володiє новiтнiми технологiями у проектуваннi радiоелектронної апаратури (iз застосуванням програмованих логiчних систем фірми Xilinx та РIС-процесорiв). В структурi пiдприємства є науково-дослiдна лабораторiя, вiддiл проектування цифрових систем, метрологiчна лабораторiя, монтажно-регулювальна та складальна дiльницi.

Пiдприємство активно взаємодiє з приладобудiвними пiдприємствами та науковими закладами регiону та України. Зокрема, на замовлення МНС України за чотири роки спiвпрацi пiдприємство здiйснило три розробки в галузi радiацiйного контролю.
Пiдприємство забезпечує гарантійне та післягарантійне обслуговування своєї продукції.

На усі прилади, виготовлені підприємством, розповсюджується гарантійний термін 18 місяців.

Сподіваємось, що Вас зацікавить наша продукція!


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства