Державний науковий центр лікарських засобів

  • Адреса:
    вул. Астрономічна, 33, м. Харків, 61085, Україна
  • Телефон:
    +38(057) 720-62-29, 720-63-01, 720-64-04
  • Веб-сайт:
    http://sphu.org   
В.о. директора - Бутова Марина Едуардівна

Державний науковий центр лікарських засобів (ДНЦЛЗ) - державна наукова організація, підпорядкована Міністерству охорони здоров’я України та Національній академії наук України

За роки існування (1913-2000 рр) ДНЦЛЗ розробив і впровадив у виробництво бїльш 420 лікарських засобїв, з яких 317 і в тому числі 97 оригінальних виробляються в Україні та державах СНД. В цілому це дає бїльш 20% всієї номенклатури вітчизняних лікарських засобів. Майже 75 % лікарських засобів, які входять до стандартних методів лікування в Україні , є розробками вчених ДНЦЛЗ. Науковий рівень розробок захищено 360 охоронними документами, в тому числі 108 патентів України та 53 патентів Російської Федерації. Науковий кадровий потенціал складають 170 наукових працівників в тому числі 11 докторів наук та 70 кандидатів наук, а також 160 інших фахівців медичного, біологічного та технічного напрямків, які мають вищу спеціальну освіту.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

1. Центр здійснює проведення науково-дослідних робіт по створенню лікарських засобів та впровадження їх у виробництво.

2. Центр виконує функції головної організації в Україні з проблем:
- створення готових лікарських засобів, у тому числі і для дітей;
- розробки та вдосконалення технологічних процесів отримання готових лікарських засобів;
- стандартизації, метрології та сертифікації рослинної лікарської сировини, напівпродуктів, субстанцій, стандартних допоміжних речовин, зразків ферментів, жирної олії, готових лікарських засобів, методів контролю якості.

3. Центр виконує функції базової організації в Україні з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці.

4. Основними видами наукової, виробничої та комерційної діяльності Центру є:
- пошук та вивчення структури біологічно активних сполук із різних видів природної сировини, або синтетичних сполук; створення на їх основі та впровадження у виробництво та медичну практику лікарських препаратів та препаратів для ветеринарії у різних лікарських формах; розробка допоміжних хіміко-фармацевтичних речовин та впровадження їх у виробництво;
- фундаментальні дослідження у галузі розробки експериментально-теоретичних основ створення нових препаратів в оптимальних лікарських формах та фундаментальні дослідження з питань якості лікарських засобів;
- проведення доклінічних, токсикологічних та біофармацевтичних досліджень біологічно активних субстанцій , допоміжних речовин, лікарських засобів, препаратів для ветеринарії та ін.;
- розробка прогресивних екологічно чистих технологічних процесів отримання субстанцій та лікарських форм;
- розробка загальних критеріїв і підходів до стандартизації та контролю якості лікарських засобів;
- експертиза нормативно-технічної, аналітичної документації, матеріалів з доклінічного вивчення, документації з охорони праці та екології діючих виробництв та проектів на виробництво підприємств, що будуються та реконструюються;
- валідація технологічних процесів виробництва біологічно-активних субстанцій, допоміжних речовин, лікарських засобів та методів їх контролю;
- розробка методичних основ у галузі створення та виробництва препаратів та допоміжних хіміко-фармацевтичних речовин в Україні;
- організація і підтримка інформаційних систем;
- проведення маркетингових, техніко-економічних та патентних досліджень ;
- організація рекламної діяльності , просування наукових розробок ї лїкарських засобїв до ринку;
- розробка та гармонізація згідно з міжнародними стандартами нормативно-технічної документації на розробку, вивчення лікарських засобів, організацію та функціонування виробництва;
- надання інжінірінгових послуг щодо атестації виробництв та служб контролю якості;
- проведення робіт, пов’язаних з питаннями гігієни, охорони праці, екології, промислової санітарії;
- роботи та послуги протипожежного призначення;
- надання послуг з навчання та підвищення кваліфікації працівників фармацевтичної промисловості;
- проведення незалежного контролю якості зареєстрованих в Україні лікарських засобів з видачею відповідних висновків щодо якості;
- здійснення видавничої діяльності;
- організація конференцій, семінарів, симпозіумів та ін. подібних заходів;
- організація та проведення виставок.


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства