Науково-технічний центр морського машинобудування НВТОВ "Океанмаш"

  • Адреса:
    вул. Набережна Перемоги, 32, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна
  • Телефон:
    +38(0562) 36-23-54, 47-35-31, 47-68-65
Керівник - Левін Олег Ігорович

Основним напрямком роботи є:
- дослідження і розробка технічних засобів та екологічно щадних технологій для освоєння родовищ твердих і незв'язних корисних копалин Азово-Чорноморського шельфу та інших районів Світового океану.

Альтернативним напрямком є природоохоронна техніка і технології:
- розробка енергозберігаючих технологій;
- розробка технологій та технічних засобів їхньої реалізації природоохоронного призначення, в тому числі для очищення малих річок, водойм, шламовідстійників, для рекультивації земель, очищення води та ін.

Провідні фахівці центру мають великий досвід виконання проектних і науково-дослідних робіт в галузях:
- технологія та техніка гірничовидобувної промисловості;
- технологія та техніка видобування твердих корисних копалин з глибини Світового океану до 6000 м і на шельфі;
- роботизовані технічні засоби для роботи в нештатних умовах (глибоководні роботи, зони підвищеної радіації та ін.);
- стендові та натурні випробування технічних засобів.

Накопичений науково-технічний заділ, зв'язаний зі створенням техніки та технологій для Світового океану, як проміжні результати, дає вихід новим розробкам, які можуть бути використані під час створення ряду машин (обладнання), необхідних для вирішення екологічних проблем та інших видів практичної діяльності, наприклад, видобування сапропелів або будівельного піску.

Під час розробки технології освоєння незв'язних та розсипних родовищ річки і морського шельфу, зокрема, ураховувалась необхідність зниження негативних наслідків існуючих способів підводного видобування: замутніння води, порушення поверхневого шару дна, ерозії берегів. Розроблена техніка дозволяє проводити видобування з-під поверхневого шару дна й удалині від берега на глибинах до 50 м, здійснити замкнуту систему технологічного водопостачання грунтозабірника. Це зводить до мінімуму негативний вплив видобування на екосистему регіону, руйнування прибережної зони, нерестовищ та зон рекреації. Пропонуєма технологія дозволяє проводити видобування корисних копалин річкових та морських родовищ без вскришних робіт.

Працюючи над зазначеними проблемами, центр набув досвіду надання таких інжинірингових послуг:
- вирішення неординарних інженерних задач, що забезпечують досягнення кінцевої мети;
- проектування складних робототехнічних систем;
- збір та передача інформації в умовах нештатних технічних ситуацій, технічне обслуговування та ремонт техніки, що знаходиться в екстремальних умовах;
- ув'язка систем (вузлів, машин) в єдиний технологічний комплекс;
- розробка та використання нових матеріалів і технологій;
- взаємоув'язка виробничих і технологічних можливостей дослідного виробництва, стендів, полігонів, тренажерів і т. ін в єдиний комплекс для створення і відпрацьовування технічних засобів;
- підготовка кадрів для досліджень, випробувань, експлуатації створюваних комплексів обладнання.

Пропонуємо свої послуги і запрошуємо до співробітництва!


Фото підприємства
Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства