Публічне акціонерне товариство "Бром"

  • Адреса:
    вул. Північна, 1, м. Красноперекопськ, Автономна Республіка Крим , 96000, Україна
  • Телефон:
    +38(056) 787-37-49, (0562) 32-41-92, (06565) 2-03-70
  • Веб-сайт:
    http://www.perekopbromine.com   
Голова правління - Калашников Андрій Петрович

ПАТ "Бром" - одне з провідних хімічних підприємств України, яке вже більш 60 років спеціалізується на випуску брому, його неорганічних солей, бромоорганічних сполук, оксидів та карбонатів магнію різних модіфікацій.
Компанія постачає свою продукцію підприємствам хімічної, фармацевтичної, фотографічної, електротехнічної, оптико-механічної промисловості. Наша хімічна продукція використовується у сільскому господарстві, у системах очистки стічних вод, у скловарінні, у виробництві шин. Ми випускаємо також товари побутової хімії.

Розташований у північній частині Автономної Республіки Крим на перешийку між Чорним та Азовським морями , компанія використовує практично невичерпне джерело сировини - концентровану морську воду, багату цінними компонентами рапу Сівашської затоки.

Широкий асортимент та висока якість нашої продукції, яка регулярно демонструється на міжнародних виставках та ярмарках. Компанія є також членом Клубу лідерів торгівлі, до складу якого належать більш 18000 провідних виробничих та торговельних компаній світу.

Постійно виробляються:

БРОМ ЧИСТИЙ, Держстандарт СНД 4109-79 * червоно-бура рідина з різким запахом, температура кипіння 58,8 С, плотність 3,1 кг/л * високотоксичний окислювач, міжнародний клас небезпеки 8, номер ООН 1744 * 0основна речовина > 99,9 %, хлор < 0,1 % (0,01 % гарантовано), органічні сполуки < 0,02 %, нелітючі речовини < 0,002 %, волога < 0,04 % * фасовка: склянў пляшки ємкістю 1 л (3,0 кг нето) у дерев'яних ящиках з вермікулітом (9 пляшок на ящик, брутонето 45 кг) * використовується як бромуючий агент у виробництві хімічних реактивів, фармпрепаратів, високочистих металів *

БРОМ ТЕХНIЧНИЙ, Держстандарт СНД 454-76, марка Б, 0червоно-бура рiдина з рiзким запахом, температура кипiння 58,8 С, плотнiсть 3,1 кг/л * високотоксичний окислювач, мiжнародний клас небезпеки 8, номер ООН 1744 * основна речовина > 99,7 %, хлор < 0,2 %, органiчнi сполуки < 0,05 %, нелiтючi речовини < 0,01 %, сульфати < 0,01 %, волога < 0,04 % * фасовка: склянi пляшки ємкiстю 1 л (3,0 кг нето) у дерев'яних ящиках з вермiкулiтом (9 пляшок на ящик, бруто нето 45 27 кг) або в емальованi стальнi контейнери (330 л, 1000 кг нето) * використову ється як бромуючий агент у хiмiчнiй та фармацевтичнiй промисловостi *

ЗАЛІЗО ТРЬОХХЛОРИСТЕ ШЕСТИВОДНЕ ЧИСТЕ (гексагідрат трихлоріда заліза), Дeржстандарт СНД 4147-74 * м'яка кристалична маса або куски жовто-бурого кольору, гігроскопічна, розчинюється у воді та етанолі * нітрати < 0,03 %, сульфати < 0,03 %, фосфати < 0,01 %, сполуки, які не розчинюються у воді < 0,005 %, залізо (ІІ) < 0,005 %, мідь < 0,25 %, миш'як < 0,0005 %, цинк < 0,05 %, свинець < 0,005 %, калій < 0,05 %, натрій < 0,1 %, кальцій < 0,1 %, pН 5 %-ного водяного розчину > 1,6 * фасовка: скляні банки, вага нето 1,2 кг, розміщен в ящики з картону або картоно-навивні барабани із поліетиленовим додатком, вага нето 40 кг * використовується для травлення друкувальних плат в електронній промисловості та приладобудуванні; промислова очистка води *

ЗАЛIЗО ХЛОРНЕ ТЕХНIЧНЕ (РОЗЧИН) (водяний розчин трихлорiду залiза), ТУ CНД 6-18-33-85, марка А марка Б * темно-бура рiдина * основна речовина > 40 % 30 %, речовини, якi не розчинюються у водi < 2 % 3 %, дiхлорiд залiза < 1 % не нормується, вiльний бром - вiдсутнiй, плотнiсть 1,45 кгл 1,30 кгл, миш'як < 0,001 %, соляна кислота 1,5 % 2,0 % * транспортується у гумованих стальних залiзничних цистернах, вага нето 62 тони * коагулянт для очистки стiчних вод в целюлозно-паперовiй промисловостi та каналiзацiйних стiчних вод *

1-БРОМНАФТАЛІН ТЕХНІЧНИЙ, ТУ СНД 6-47-55-92, прозора непальна рідина жовтого кольору, гарно розчинна у етанолі, діетіловому ефірі, бензолі, не розчинна у воді, плотнiсть 1,47-1,50 кгл, показник преломлення 1,6500-1,6600, бромiд-iон - вiдсутнiй * фасовка: скляні пляшки ємкістю 1 л (вага нето 1,5 кг) * використовується як імерсійна рідина при перевірці характеристик оптичних матеріалів, реагент для синтезу поліядерних ароматичних сполук *

1,2-ДIБРОМПРОПАН, ТУ СНД 6-22-3-80, вищий сорт перший сорт, безкольорова або злегка жовтувата рiдина, температура кипiння 140-141 С * основна речовина > 97 % 96 %, плотнiсть 1,91-1,95 кгл, вiльнi галоiди та кислотнiсть - вiдсутнi * транспортується у залiзничних цистернах iз бiметалу, вага нето 60 тон * використовується як компонент антидетонацiйної "етiлової рiдини"; малотоксичний та непальний органiчний розчинник; реагент для синтезу антипiренiв; промотор окислення у виробництвi iзофталевої, терефталевої кислот; гаметоцид для луб'яних, злакових культур та винограду *

КАРБОНАТ МАГНIЮ ОСНОВНИЙ ФАРМАКОПIЙНИЙ (тригiдрат карбонату-гiдроксиду магнўю 3:1), Фармакопя СНД, ст.382 * бiлий легкий порошок * 40 % < оксид магнiю < 44 %, сульфати, кальцiй, барiй - вiдсутнi, хлорiди < 0,01 %, тяжкi метали < 0,001 %, залiзо < 0,005 %, розчиннi солi < 0,5 %, миш'як < 0,0002 % * фасовка: многоверственнi паперовi мiшки з полiетиленовим додатком або у ламированi паперовi мiшки, вага нето 25 кг * використовується як основна діюча речовина для зниження ізбиткової кислотності (антацидний засіб) *

ОКИСЬ МАГНIЮ ФАРМАКОПIЙНА (оксид магнiю), Фармакопiя СНД, ст. 380 * бiлий, мiлкий легкий порошок без запаху, нерозчинний у водi, розчинний у розбавлених солянiй, сiрчанiй, уксуснiй кислотах * основна речовина > 95 %, хлорiди < 0,02 %, сульфати < 0,05 %, кальцiй < 0,15 %, залiзо < 0,03 %, тяжкi метали < 0,0025 %, розчиннi солi < 1,25 %, втрати при накаленні < 5 %, миш'як < 0,0002 % * фасовка: багатоверственнi паперовi мiшки з полiетиленовим додатком, вага нето 8 кг * використовується як основна дiюча речовина медпрепаратiв для зниження надмiру кислотностi (антацидний засiб) *

ОКСИД МАГНІЮ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРІЇ (оксид магнію), ТУ СНД 6-47-05-89 * білий порошок * основна речовина > 89 %, залишок, нерозчинний у соляній кислоті < 0,2 %, миш'як < 0,005 %, тяжкі метали < 0,005 %, залишок при просіюванні на ситі з сіткою N1 - відсутній * фасовка : багатоверственні паперові мішки з поліетиленовим додатком, вага нето 8 кг * використовується для лікування pогато· худоби від незаразних захворювань та як додаток у комбікорма; наповнювач для гумотехнічних виробів, шин, лаків та фарб, цементу, вогнестійко· цегли, скла; ізолятор в електротехнічній промисловості *

МАГНЕЗІЯ ПАЛЕНА ТЕХНІЧНА (оксид магнію), Держстандарт 844-79, марка В * білий дрібний легкий порошок * основна речовина > 90 %, оксид кальцію < 2,5 %, оксид заліза (III) < 0,1 %, нерозчинений в соляній кислоті залишок < 0,15 %, хлоріди < 0,08 %, марганец < 0,006 %, втрати при накаленні < 7,5 %, розмiр 99,9 % частинок < 0,14 мм в дiаметрi, насипна плотність < 0,45 г/см3 * фасовка в багатошаровi бумажні ламініровані мішки, вага нето 12 кг * наповнювач в резинотехнічній, шинній, лакокрасочній, взуттєвій промисловості; ізолятор в електротехнічній промисловості, використовується також в виробництві цементів, вогнетривкої цегли, скла *

КИСЕНЬ ГАЗОПОДІБНИЙ, Держстандарт СНД 5583-78, технічний 1,2,3 сорту та медичний * безкольоровий газ, окислювач * об'ємна частина основно· речовини > 99,7 % / 99,5 % / 99,2 % / 99,5 % * транспортується у стальних балонах споживача, вага нето 8 кг * використовується для зварювання та різки металів, у процесі газифікаці· вугілля, мазуту, нафти, у чорній та кольоровій металургі·, медицині, у виробництві азотно· кислоти *

ВІДБІЛЮЮЧИЙ ЗАСІБ "БЕЛИЗНА" (водний розчин гіпохлоріту натрія), ТУ СНД 6-40-00209645-56-92 * рідина жовто-зеленого кольору із запахом хлору * активний хлор 70-85 гл, лугові компоненти у переліку на гідроксид натрія 10-15 гл, відбілююча здібність на лійкометрі > 82 % * фасовка: скляні пляшки ємкістю 1 л, вага нето 1,1 кг, або 50-літрові поліетиленові фляги * використовується в побуті для відбілювання та дезинфекції *

При наяві потреби: ТЕТРАБРОМДIФЕНIЛОЛПРОПАН ТЕХНIЧНИЙ ТЕТРАБРОМБIСФЕНОЛ А, АЗОТНОКИСЛА СЕЧОВИНА, СУМIШ Н-АЛIЛБРОМIДIВ ТЕХНIЧНИХ ФРАКЦIЇ С7-С9, СУМІШ Н-АЛКІЛБРОМІДІВ ТЕХНІЧНИХ ФРАКЦІЇ С10-С12 ТА С12-С14,

В проекті: БРОМ ОСУШЕНИЙ, ЛIТIЙ БРОМIСТИЙ , КАЛIЙ БРОМIСТИЙ ДЛЯ ФОТОХIМIЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI , НАТРІЙ БРОМІСТИЙ ФАРМАКОПІЙНИЙ , НАТРIЙ БРОМIСТИЙ ЧИСТИЙ.


Информація про підприємство
Перейти до опису підприємства »
Відгуки про CRM
Нові підприємства