Мета

1.       Мета цього МСФЗ ( МСФО ) полягає у визначенні фінансової звітності суб'єкту господарювання, який набуває форми об'єднання бізнесу. Зокрема, він встановлює, що всі об'єднання бізнесу треба обліковувати із використанням методу придбання. Таким чином, покупець визнає ідентифіковані активи, зобов'язання та непередбачені зобов'язання об'єкту придбання за їх справедливою вартістю на дату придбання, а також визнає гудвіл, який згодом не амортизується, а перевіряється на зменшення корисності.

Сфера застосування

2.       За винятком описаного в параграфі 3, суб'єкти господарювання повинні застосовувати цей МСФЗ ( МСФО ) до обліку об'єднання бізнесу.

3.       Цей МСФЗ ( МСФО ) не розглядає:

a)   об'єднання бізнесу, за якими окремі суб'єкти господарювання чи бізнеси поєднуються для створення спільного підприємства.

б)   об'єднання бізнесу, що пов'язані з суб'єктами господарювання чи бізнесом під загальним контролем.

в)   об'єднання бізнесу, що пов'язані з двома чи більше взаємними суб'єктами господарювання.

г)    об'єднання бізнесу, за якими окремі суб'єкти господарювання чи бізнеси поєднуються для  суб'єкту господарювання, що звітує, виключно на контрактних засадах без отримання частки власності (наприклад, об'єднання, за якими окремі суб'єкти господарювання поєднуються виключно на контрактних засадах для утворення корпорації подвійної реєстрації на фондовій біржі).

Визначення об'єднання бізнесу

4.       Об'єднання бізнесу - це поєднання окремих суб'єктів господарювання чи бізнесу в один суб'єкт господарювання, що звітує. Результатом практично всіх об'єднань бізнесу є отримання контролю одним суб'єктом господарювання - покупцем - над одним чи кількома бізнесами - об'єктами придбання. Якщо суб'єкт господарювання отримує контроль над одним чи кількома іншими суб'єктами господарювання, що не є бізнесами, поєднання таких суб'єктів господарювання не вважається об'єднанням бізнесу. Коли суб'єкт господарювання придбає групу активів чи чисті активи, які не утворюють бізнес, він повинен розподілити вартість групи між окремими ідентифікованими активами і зобов'язаннями групи на основі їх відносної справедливої вартості на дату придбання.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства