Мета

1.         Мета цього МСФЗ ( МСФО ) полягає в тому, щоб визначити фінансову звітність по відношенню до страхових контрактів суб'єкта господарювання, який надає такі контракти (описаного в цьому МСФЗ ( МСФО ) як страховик), поки Рада не завершить другий етап проекту з страхових контрактів. Зокрема, цей МСФЗ ( МСФО ) вимагає:

a)   проведення обмежених вдосконалень до обліку страхових контрактів страховиками;

б)   розкриття інформації, яка визначає та пояснює суми в фінансових звітах страховика, що походять від страхових контрактів, та допомагає користувачам цих фінансових звітів зрозуміти суму, строки та невизначеність майбутніх рухів грошових коштів від страхових контрактів.

Сфера застосування

2.       Суб'єкт господарювання повинен застосовувати цей МСФЗ ( МСФО ) до:

a)   страхових контрактів (включаючи договори перестрахування), які він надає, та договорів перестрахування, які він утримує;

б)   фінансових інструментів з умовою дискреційної участі, які він емітує (див. параграф 35). МСБО ( МСБУ ) 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання вимагає розкривати інформацію про фінансові інструменти, включаючи фінансові інструменти, які містять такі умови.

3.       Цей МСФЗ ( МСФО ) не розглядає інші аспекти обліку страховиками, такі як облік фінансових активів, утримуваних страховиками, та фінансових зобов'язань, випущених страховиками (див. МСБО ( МСБУ ) 32 та МСБО ( МСБУ ) 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка), за винятком положень перехідного періоду в параграфі 45.

4.       Суб'єкт господарювання не повинен застосовувати цей МСФЗ ( МСФО ) до:

a)   гарантій якості виробів, випущених безпосередньо виробником, дилером чи роздрібним постачальником (див. МСБО ( МСБУ ) 18 Дохід та МСБО ( МСБУ ) 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи);

б)   активів та зобов'язань працедавців в рамках програм про виплати працівникам (див. МСБО ( МСБУ ) 19 Виплати працівникам та МСФЗ ( МСФО ) 2 Платіж на основі акцій) та в рамках зобов'язань з пенсійного забезпечення, про які звітують програми з визначеним внеском (див. МСБО ( МСБУ ) 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення);

в)   контрактних прав чи контрактних зобов'язань, залежних від майбутнього використання чи від права використовувати нефінансову статтю (наприклад, деякі ліцензійні платежі, роялті, умовні орендні платежі та аналогічні статті), а також вбудовану в контракт фінансового лізингу гарантію ліквідаційної вартості, надану орендарем (див. МСБО ( МСБУ ) 17 Оренда, МСБО ( МСБУ ) 18 Дохід та МСБО ( МСБУ ) 38 Нематеріальні активи);

г)    фінансових гарантій, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання приймає на себе або зберігає за собою при передачі іншій стороні фінансових активів чи фінансових зобов'язань в межах сфери застосування МСБО ( МСБУ ) 39, незалежно від того, визначені фінансові гарантії як фінансові гарантії, акредитиви чи страхові контракти (див. МСБО ( МСБУ ) 39);

ґ)   умовної компенсації, яка підлягає сплаті чи отриманню в результаті об'єднання бізнесу (див. МСФЗ ( МСФО ) 3 Об'єднання бізнесу);

д)   договорів прямого страхування, якими володіє суб'єкт господарювання (тобто, договори прямого страхування, за якими суб'єкт господарювання є власником страхового полісу). Проте, цедент повинен застосовувати цей МСФЗ ( МСФО ) до договорів перестрахування, якими він володіє.

5.       Для спрощення посилання, цей МСФЗ ( МСФО ) описує суб'єкт господарювання, який емітує страховий контракт, як страховика, незалежно від того, чи розглядається емітент як страховик з юридичної чи наглядової точки зору.

6.       Контракт перестрахування є різновидом страхового контракту. Тому всі посилання на страхові контракти в цьому МСФЗ ( МСФО ) однаково застосовуються до договорів перестрахування.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства