Мета

1.       Мета МСФЗ ( МСФО ) полягає у визначенні бухгалтерського обліку активів, утримуваних для продажу, та подання і розкриття інформації щодо припиненої діяльності. Зокрема, МСФЗ ( МСФО ) вимагає, щоб:

а)   активи, які задовольняють критеріям, що дозволяють класифікувати їх як утримувані для продажу, оцінювалися за балансовою вартістю чи справедливою вартістю мінус витрати на продаж, дивлячись, яка з них нижча, та щоб амортизація цих активів була припинена; та

б)   активи, які відповідають критеріям, що дозволяють класифікувати їх як утримувані для продажу, надавалися окремо у балансі, а результати припиненої діяльності у звіті про прибутки та збитки.

Сфера застосування

2.       Вимоги цього МСФЗ ( МСФО ) щодо класифікації та подання застосуються до всіх визнаних непоточних активів та ліквідаційних груп суб'єкту господарювання. Вимоги МСФЗ ( МСФО ) до оцінки застосуються до всіх визнаних непоточних активів та ліквідаційних груп (як зазначено в Параграфі 4), за винятком активів, перелічених у параграфі 5, які необхідно продовжувати оцінювати згідно із зазначеним Стандартом.

3.       Активи, класифіковані як непоточні згідно з МСБО ( МСБУ ) 1 "Подання фінансових звітів" (переглянутим у 2003 році), не повинні класифікуватися, як поточні активи, доки вони не будуть відповідати критеріям, що дозволять класифікувати їх як утримувані для продажу згідно з цим МСФЗ ( МСФО ). Активи, які суб'єкт господарювання, як правило, відносить до непоточних активів, що купуються виключно для перепродажу, не слід класифікувати як поточні, доки не будуть задоволені критерії, що дозволять класифікувати їх як утримувані для продажу згідно з цим МСФЗ ( МСФО ).

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства