Тлумачення ПКТ-21 "Податки на прибуток: відшкодування переоцінених активів, що не амортизуються" (ПКТ-21) викладено в параграфі 5. До ПКТ-21 додається Основа для висновків. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 12 "Податки на прибуток", МСБО ( МСБУ ) 16 "Основні засоби" (переглянутий у 2003 р.)

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       Згідно з МСБО ( МСБУ ) 12.51, оцінка відстрочених податкових зобов'язань та активів має відображати податкові наслідки, які б відповідали способу, в який суб'єкт господарювання передбачає на дату балансу відшкодувати або погасити балансову вартість тих активів і зобов'язань, які спричиняють тимчасові різниці.

2.       МСБО ( МСБУ ) 12.20 зазначає, що переоцінка активу не завжди впливає на оподатковуваний прибуток (податковий збиток) за період переоцінки і що податкову базу активу можна не коригувати в результаті переоцінки. Якщо майбутнє відшкодування балансової вартості підлягатиме оподаткуванню, будь-яка різниця між балансовою вартістю переоціненого активу та його податковою базою є тимчасовою різницею і веде до виникнення відстроченого податкового зобов'язання або активу.

3.       Проблема полягає в тому, як тлумачити термін "відшкодування" стосовно активу, який не амортизується (актив, що не підлягає оподаткуванню) і переоцінюється відповідно до параграфа 31 МСБО ( МСБУ ) 16.

4.       Це Тлумачення поширюється також на ту інвестиційну нерухомість, яку відображають за переоціненими сумами згідно з МСБО ( МСБУ ) 40.33, але яка вважалася б такою, що не амортизується, якби застосовувався МСБО ( МСБУ ) 16.

КОНСЕНСУС

5.       Згідно з МСБО ( МСБУ ) 16.31, відстрочене податкове зобов'язання або актив, який виникає в результаті переоцінки актив, які виникають в результаті переоцінки активу, що не амортизується, слід оцінювати на основі податкових наслідків, які настали б у результаті відшкодування балансової вартості цього активу шляхом продажу, незалежно від бази оцінки балансової вартості цього активу. Відповідно, якщо згідно з податковим законодавством, ставка оподаткування, яка застосовується до оподаткованої суми, отриманої від продажу активу, відрізняється від ставки оподаткування, що застосовується до оподаткованої суми, отриманої від використання активу, то перша ставка застосовується при оцінюванні відстроченого податкового зобов'язання або активу, що відноситься до активу, який не амортизується.

Дата консенсусу: серпень 1999 р.

Дата набрання чинності: це Тлумачення набирає чинності 15 липня 2000 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО ( МСБУ ) 8.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства