Тлумачення ПКТ-25 "Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів" (ПКТ-25) викладено в параграфі 4. До ПКТ-25 додається Основа для висновків. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 12 "Податки на прибуток"

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       Зміна в податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів може мати наслідки для суб'єкта господарювання через збільшення або зменшення його податкових зобов'язань чи активів. Це може відбутися, наприклад, при реєстрації на біржі інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання або при реструктуризації власного капіталу суб'єкта господарювання. Це може відбутися також унаслідок переїзду до іншої країни акціонера, який володіє контрольним пакетом акцій. У результаті такої події оподаткування суб'єкта господарювання може бути змінено; суб'єкт господарювання може, наприклад, отримати чи втратити податкові пільги або в майбутньому підлягати оподаткуванню за іншою ставкою.

2.       Зміна в податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів може мати безпосередній вплив на поточні податкові зобов'язання чи активи суб'єкта господарювання. Зміна може також збільшити або зменшити визнані суб'єктом господарювання відстрочені податкові зобов'язання та активи - залежно від впливу зміни в податковому статусі на податкові наслідки, які виникатимуть у результаті відшкодування балансової вартості активів та зобов'язань суб'єкта господарювання.

3.       Проблема полягає в тому, як суб'єктові господарювання слід обліковувати податкові наслідки зміни  у своєму податковому статусі або в податковому статусі його акціонерів.

КОНСЕНСУС

4.       Зміна в податковому статусі суб'єкта господарювання або його акціонерів не веде до збільшення або зменшення сум, які визнаються прямо у власному капіталі. Поточні та відстрочені податкові наслідки зміни в податковому статусі слід включати до прибутку або збитку за період, якщо ці наслідки не відносяться до операцій та подій, які ведуть (у тому самому або в іншому періоді) до відображення визнаної суми прямо за кредитом або кредитом власного капіталу. Ці податкові наслідки, що відносяться до змін визнаної суми власного капіталу в тому самому або в іншому періоді (які не включаються в прибуток або збиток), слід прямо відображати за дебетом чи кредитом власного капіталу.

Дата консенсусу: серпень 1999 р.

Дата набрання чинності: Цей консенсус набирає чинності 15 липня 2000 р. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО ( МСБУ ) 8.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства