Тлумачення ПКТ 29 "Розкриття інформації: угоди про концесію послуг"(ПКТ-29) викладено в параграфах 6 і 7. До ПКТ-29 додається Основа для висновків. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 1 "Подання фінансових звітів" (переглянутий у 2003 році).

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       Суб'єкт господарювання (оператор концесії) може укладати угоди з іншим суб'єктом господарювання (надавачем концесії) про надання послуг, які забезпечують громадський доступ до об'єктів основної економічної та соціальної інфраструктури. Надавачем концесії може виступати суб'єкт господарювання державного або приватного сектора, в тому числі й орган державного управління. Прикладами угод про концесію послуг може бути водопостачання та водовідведення, автошляхи, паркувальні майданчики, тунелі, мости, аеропорти та телекомунікаційні мережі. Угоди, які не належать до угод про концесію послуг, - це такі угоди, за якими суб'єкти господарювання передають стороннім організаціям надання певних внутрішніх послуг (наприклад, кафетерій для працівників, утримання / обслуговування будівлі, функції бухгалтерського обліку або сфери ІТ).

2.       Угода про концесію послуг, як правило, передбачає передачу на період концесії від надавача концесії до оператора концесії:

a)   права надавати послуги, які забезпечують громадський доступ до об'єктів основної економічної та соціальної інфраструктури;

б)   іноді - право використовувати визначені матеріальні активи, нематеріальні активи або фінансові активи; в обмін на це оператор концесії зобов'язується:

в)   протягом періоду концесії надавати послуги на певних умовах; г)                повернути (якщо це доречно) після завершення періоду концесії всі права, отриманні на початку періоду концесії, та / або отримані протягом періоду концесії.

3.       Спільною ознакою всіх угод про передачу в концесію послуг є те, що оператор концесії не лише отримує права, а й несе зобов'язання надавати громадські послуги.

4.       Проблема полягає в тому, яку інформацію слід розкривати операторові концесії та надавачеві концесії в примітках до фінансових звітів.

5.       Певні аспекти угод про концесію послуг та розкриття інформації щодо них уже розглянуті чинними Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (наприклад, МСБО ( МСБУ ) 16 застосовується до придбання об'єктів основних засобів, МСБО ( МСБУ ) 17 застосовується до оренди активів, а МСБО ( МСБУ ) 38 застосовується до придбання нематеріальних активів). Однак угода про концесію послуг може передбачати контракти до виконання, які не розглядаються Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, якщо тільки ці контракти не є обтяжливими (тоді застосовується МСБО ( МСБУ ) 37). Отже, це Тлумачення розглядає додаткові вимоги до розкриття інформації за угодами про концесію послуг.

КОНСЕНСУС

6.       Визначаючи належне розкриття інформації в примітках, слід розглядати всі аспекти угоди про концесію послуг. Оператор концесії і надавач концесії повинні в кожному періоді розкривати таку інформацію:

a)   опис угоди;

б)   суттєві умови угоди, які можуть вплинути на суму, час і певність майбутніх грошових потоків (наприклад, період концесії, дати зміни цін та основа, на якій визначається зміна ціни і повторні переговори);

в)   характер і обсяг (наприклад, кількість, період або належна сума):

I)      прав на використання визначених активів;

II)     зобов'язання надавати послуги або право очікувати забезпечення  послуг;

III)    зобов'язання придбати або побудувати об'єкти основних засобів;

IV)    зобов'язання надати (або право отримати) визначені активи в кінці  періоду концесії;

V)    можливість поновлення або припинення (угоди);

VI)    інші права та зобов'язання (наприклад, капітальний ремонт);

г)    зміни в умовах угоди, що відбулися протягом періоду.

7.       Розкриття інформації, що його вимагає параграф 6 цього Тлумачення, слід надавати або окремо за кожною угодою про концесію послуг, або в агрегованому вигляді за кожним класом угод про концесію послуг. Класом вважається групування угод про концесію послуг, які передбачають надання послуг подібного характеру (наприклад, послуги зі збору мита, телекомунікаційні послуги або ж послуги з водопостачання).

Дата консенсусу: травень 2001 року

Набрання чинності: це Тлумачення набирає чинності з 31 грудня 2001 року.

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства