Тлумачення ПКТ 31 "Дохід: бартерні операції, які передбачають рекламні послуги" (ПКТ-31) викладено в параграфі 5. До ПКТ-31 додається Основа для висновків. Сфера застосування та статус Тлумачень визначено в параграфах 1 і 8-10 Передмови Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Посилання: МСБО ( МСБУ ) 18 "Дохід"

Цей текст містить зміни внаслідок видання нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), опублікованих до 31 березня 2004 р. На початку цієї книги в розділі "Зміни в цьому виданні" наведено дати застосування цих нових та змінених МСФЗ ( МСФО ), а також зазначено МСФЗ ( МСФО ), які не входять до складу цього видання.

ПРОБЛЕМА

1.       Суб'єкт господарювання (Продавець) може здійснювати бартерні операції для надання рекламних послуг в обмін на отримання рекламних послуг від свого клієнта (Клієнт). Реклама може розміщатися в Інтернеті або на плакатах, транслюватися по телевізору або на радіо, друкуватися в журналах, у тому числі і в спеціалізованих, або ж подаватися в інших засобах.

2.       Іноді такі суб'єкти господарювання не обмінюються ні грошовими коштами, ні іншими формами компенсації. В інших випадках може відбуватися обмін рівними або приблизно рівними сумами грошових коштів або іншої форми компенсації.

3.       Продавець, який надає рекламні послуги в звичайному ході своєї діяльності, визнає дохід, який він отримав у результаті бартерної операції, що передбачає рекламні послуги, згідно з МСБО ( МСБУ ) 18, якщо (серед інших критеріїв) послуги, якими обмінялися (учасники бартеру) не є подібними (за характером) (МСБО ( МСБУ ) 18.12), а суму доходу можна достовірно оцінити (МСБО ( МСБУ ) 18.20 a). Це Тлумачення застосовується тільки до обміну рекламними послугами, які не є подібними. Обмін подібними рекламними послугами не є операцією, що генерує дохід відповідно до МСБО ( МСБУ ) 18.

4.       Проблема полягає у визначенні обставин, за яких Продавець може достовірно оцінити дохід за справедливою вартістю рекламних послуг, що були отримані чи надані в бартерній операції

КОНСЕНСУС

5.       Дохід від бартерної операції, яка передбачає рекламні послуги, не можна достовірно оцінити за справедливою вартістю отриманих рекламних послуг. Однак Продавець може достовірно оцінити дохід за справедливою вартістю рекламних послуг, наданих ним у бартерній операції. Він може це зробити пославшись на не бартерні операції, які:

a)   передбачають рекламні послуги, подібні до рекламних послуг у бартерній операції;

б)   відбуваються часто;

в)   якщо їх порівняти з усіма операціями з надання рекламних послуг, подібних до рекламних послуг у певній бартерній операції, то вони відображають переважну кількість операцій та суму;

г)   передбачають грошові кошти та / або іншу форму компенсації (наприклад, ринкові цінні папери, не грошові активи та інші послуги), які можна достовірно оцінити за справедливою вартістю;

ґ)   не передбачають того ж самого контрагента, який є учасником бартерної операції.

Дата консенсусу: травень 2001 року

Набрання чинності: це Тлумачення набирає чинності з 31 грудня 2001 року. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО ( МСБУ ).

повний текст >>


Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам МСФЗ нашому менеджеру за телефонами
8 057 702 11 33
702 13 66
702 14 15
ICQ 359780524 ICQ
E-mail ifrs@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "МСФЗ"

МСФЗ в інтернет-магазині»

Нові підприємства